Novinky

06.05.2011 12:46

Ústavní soud zrušil změny ve stavebním spoření

  Zákonem č. 348/2010 Sb., přijatým v loňském roce v režimu legislativní nouze, došlo s účinností od 1.1.2011 ke změnám ve stavebním spoření – jednak byla počínaje příspěvkem za rok 2011 snížena výše státního příspěvku, jednak byl změněn zákon o daních z příjmů ve věci...

—————

03.05.2011 14:04

Daňový doklad v pdf a DPH u skont a bonusů

  Novela zákona o DPH účinnou od 1.4.2011 přinesla mimo jiné dva důležité praktické problémy. Prvým je otázka doručování  dokladů v pdf podobě prostřednictvím e-mailu, protože teprve za období držby daňového dokladu je podle nových pravidel  možné uplatnit nárok na odpočet daně...

—————

25.03.2011 15:12

Novela DPH od 1.4.2011(původně od 1.1.2011)

  Zákon o DPH je zásadním způsobem novelizován k 1.4.2011. Jedná se o novelizaci, která byla připravována s účinností od 1.1.2011, avšak do tohoto data se nepodařilo novelu schválit. Legislativní proces byl dovršen vyhlášením novely ve Sbírce zákonů pod č. 47/2011...

—————

17.01.2011 22:56

Nové počítání lhůt v daňovém řízení 2011

  V důsledku změny výkladu počátku běhu lhůt byl pozměněn i daňový kalendář pro rok 2011: ·         lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně podle § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku) není...

—————

30.12.2010 23:31

Změny v daních od 1.1.2011

  Největší daňové změny, které nás od 1.1.2011 čekají, přináší především rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která byla schválena v režimu legislativní nouze a prezidentem podepsána 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod č. 346/2010 Sb.). K 1.1.2011 měla...

—————

08.12.2010 23:28

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2011

    Ve stavu legislativní nouze Parlament 12.11.2010 schválil mimo jiné rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jejíž součástí je mimo jiné i novela zákona o rezervách. Tuto novelu podepsal prezident 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod číslem 346/2010...

—————

06.11.2010 16:05

Novela zákona o DPH 199/2010 Sb.

V roce 2010 byl zákon o DPH novelizován pouze zákonem č. 120/2010 Sb. (týká se pouze vypuštění zaměstnanců z režimu základu daně ve zvláštních případech podle § 36a zákona o DPH, tedy stanovení základu daně nejméně na úrovni „ceny obvyklé“ – viz...

—————

30.05.2010 21:24

Změny v nemocenském pojištění od léta 2010

Dne 18.5.2010 Poslanecká sněmovna definitivně schválila poslaneckou novelu zákona o nemocenském pojištění. Tuto novelu nejprve vetoval Senát, následně i prezident, přesto Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena dne 31.5.2010 pod číslem 166/2010...

—————

29.04.2010 22:37

Novela zákona o DPH týkající se zaměstnaneckých benefitů již platí

  Novela zákona o DPH vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 31.12.2009 pod číslem 489/2009 Sb. vložila s účinností od 1.1.2010 do zákona o DPH § 36a - základ daně ve zvláštních případech – s tím, že se toto ustanovení vztahovalo i na zaměstnance plátců a od 1.1.2010 se měla...

—————