Nové počítání lhůt v daňovém řízení 2011

17.01.2011 22:56

 

V důsledku změny výkladu počátku běhu lhůt byl pozměněn i daňový kalendář pro rok 2011:

·         lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně podle § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku) není 28.2., ale 1.3.,

·         lhůta pro elektronické podání vyúčtování zálohové daně podle § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (do 20. března) zůstává nezměněna a v roce 2011 činí 21.3.2011 (20.3.2011 je neděle),

·         lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů podle § 136 daňového řádu (do 3 resp. 6 měsíců po uplynutí kalendářního roku) není 31.3. resp. 30.6., ale 1.4. resp. 1.7.

·         lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně podle § 137 odst. 2 daňového řádu (do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku) není 30.4., ale 1.5. – v roce 2011 není podstatné, protože 30.4. je sobota a 1.5. neděle, termín se tedy stejně přesouvá na 2.5.2011.

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

—————

Zpět