Novinky

16.06.2017 08:17

Daňový balíček 2017/2018

Tzv. daňový balíček (oficiální označení je "zákon, kterým se mění některé zákona v oblasti daní") byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi...

—————

16.06.2017 08:04

Úprava odpočtu daně u automobilu používaného i pro soukromé účely po novele DPH 2017

Součástí daňového balíčku, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb., je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Tato novela zákona o DPH přináší některé dílčí změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku – jednou ze změn je to, že jednorázová úprava podle § 78d odst....

—————

06.03.2017 23:48

Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením Porušení povinnosti podávat kontrolní hlášení (ať již řádné či následné) zákon o DPH postihuje v § 101h nemilosrdnými pokutami. Např. podání řádného kontrolního hlášení po lhůtě je podle § 101h odst. 1 písm. a)...

—————

06.03.2017 12:17

Změny v účetnictví pro rok 2016

ÚČETNICTVÍ 2016 Tento článek se zabývá změnami pro rok 2016 v oblasti účetnictví, daňové změny pro rok 2016 komentuje samostatný příspěvek. Pro účetní období roku 2016 (pro účetní jednotky účtující v kalendářním roce) resp. pro účetní období započaté v průběhu roku 2016 (např. pro hospodářský rok...

—————

05.03.2017 13:40

EET a platby přes platební brány

Zákon o evidenci tržeb za evidovanou platbu považuje také platbu provedenou: bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Finanční správa se k výkladu uvedeného pojmu vyjádřila: v metodice k...

—————

06.02.2017 17:46

DPH v roce 2016

DPH v roce 2016 Tento článek shrnuje aktuální vývoj DPH pro rok 2016 a změny v průběhu roku 2016. Změnám pro rok 2017 je věnován samostatný článek DPH 2017. Limit pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v roce 2016 nadále platí a ani...

—————

05.01.2017 14:02

Cestovní náhrady

CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 Zahraniční stravné upravuje pro rok 2017 vyhláška 366/2016 Sb., pro rok 2017 zůstaly nezměněny např. tyto sazby "celodenního" stravného: 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii 35€ pro Slovensko, Polsko Tuzemské stravné stanovuje prováděcí vyhláška MPSV, pro roky 2016 a...

—————

11.12.2016 00:21

Daně z příjmů 2016

Daně z příjmů 2016 PDF verze tohoto článku Přehled legislativních změn Základní parametry a principy daní z příjmů zůstaly k 1.1.2016 beze změny – viz přehled Změny v daních pro rok 2016. V průběhu roku 2016 však došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp....

—————

22.11.2016 23:50

Evidence tržeb u ubytování / nájmu

Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá...

—————

20.11.2016 14:18

Pomůcka GFŘ k postupnému náběhu EET

GFŘ připravilo metodickou pomůcku pro zatřídění činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb, která se týká především činností zatříděných dle NACE do kódu 56 pohostinství a stravování resp. řeší odlišení těchto činností od maloobchodu (o maloobchod, u kterého se bude uplatňovat...

—————