Novinky

04.07.2014 12:25

SRO V ROCE 2014

SRO v roce 2014 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích či ZOK), přinesl společnostem s ručeným omezeným vzniklým před 1.1.2014 některé povinnosti, a to zejména s lhůtou do konce června 2014. Tyto povinnosti jsou dle mého...

—————

15.05.2014 13:52

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OD ROKU 2014

Níže uvedený článek se zabývá zavedením daně z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014, změnami této daně v průběhu roku 2016 se zabývá komentář daňových změn pro rok 2016. Zdanění úplatných převodů nemovitých věcí daní z převodu bylo od 1.1.2014 nahrazeno daní z nabytí nemovitých věcí. Byť...

—————

02.01.2014 00:40

Změny v daních pro rok 2014

  Součástí daňových zákonných opatření Senátu, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 340 a 344/2013 Sb., je značný rozsah daňových změn od 1.1.2014. Zákonná opatření Poslanecká sněmovna potvrdila 27.11.2013 (příslušná usnesení byla vyhlášena pod č. 379 a 382/2013 Sb.). Znění daňových zákonů pro...

—————

27.11.2013 23:10

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ), který byl dne 22.3.2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s novým občanským zákoníkem byl přijat také zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který upravuje právo obchodních...

—————

27.11.2013 22:17

K aktuálnímu dění v daňové legislativě

    Tato informace upozorňuje na: rekodifikaci soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přináší nový občanský zákoník a na kterou navazují doprovodné změny včetně důležitých změn daňových změnu právní úpravy ručení za DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet zamítnutí možnosti...

—————

06.11.2013 22:40

Aktuálně ke změnám v DPH od 1.1.2013

Tzv. technická novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. přinesla řadu změn. V této informaci se podíváme na dva aktuální tematické okruhy: daňové doklady ručení za daň.   Jednotlivá témata by po novele vydala na samostatné články, tento text se zaměřuje jen na některé dílčí problémy a...

—————

04.11.2013 22:35

Nová úprava úroků z prodlení

Podle nařízení vlády 142/1994 Sb. ve znění nařízení č. 180/2013 Sb. je od 1.7. do 31.12.2013 výše úroků z prodlení dána repo sazbou stanovenou ČNB zvýšenou o 8 procentních bodů – u prodlení vzniklého v druhém pololetí roku 2013 tak činí 8,05 %. Do 30.6.2013 se výše roků z prodlení...

—————

03.11.2013 15:56

Zákon o obchodních korporacích

V návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. byl dne 22.3.2012 pod č. 90/2012 Sb. vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Rekodifikace soukromého práva, jejímž základním kamenem je nový občanský zákoník a pro oblast...

—————

12.02.2013 21:59

Změny v daních pro rok 2013

K 1.1.2013 došlo zejména k těmto změnám daňové a související legislativy: zvýšení daní obsažené v zákoně č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů - zvýšení sazeb DPH ze 14 resp. 20 % na 15 resp. 21 %,...

—————

07.01.2013 16:28

Jednotné kurzy za období roku 2012

Generální finanční ředitelství vyhlásilo jednotné kurzy za zdaňovací období roku 2012 pro účely daní z příjmů podle § 38 zákona o daních z příjmů, a to ve výši 25,12 Kč/EUR, 19,45 Kč/USD. Celý pokyn GFŘ-D-14, kde jsou uvedeny i jednotné kurzy pro zdaňovací období roku 2012 i pro další měny,...

—————