Novinky

31.12.2012 01:32

Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 500/2012 Sb.

Dne  21.12.2012 podepsal prezident zákon o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který tak mohl 27.12.2012 vyjít ve Sbírce zákonů a s účinností od 1.1.2013 tak platí. Jedná se o zákon projednávaný Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk...

—————

24.09.2012 23:49

Změny v daních pro rok 2012

K 1.1.2012 došlo k těmto změnám daňových předpisů: Změny v DPH. Na základě novely č. 47/2011 Sb. (velká novela zákona o DPH, která jako celek nabyla účinnosti 1.4.2011) se od 1.1.2012 začal uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací – více zde....

—————

16.09.2012 21:29

Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví z 31.8.2012

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví je vysvětleno zde. Tento text je věnování informaci, kterou Generálního finančního ředitelství vydalo dne 31.8.2012 ve spolupráci s Českým statistickým úřadem „k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43...

—————

01.03.2012 23:36

Daňová reforma 2014 - jedno inkasní místo

  Daňová reforma je obsahem zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který novelizuje zákon o daních z příjmů (ZDP) a celou řadu dalších předpisů vláda schválila dne 24.8.2011...

—————

20.02.2012 21:41

Souběh funkcí statutárních orgánů – aktuální legislativní změny

V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010) byly od počátku roku 2011 připravovány legislativní změny, které uvedeným osobám od 1.1.2012 umožňují účast na...

—————

08.12.2011 23:55

Novela DPH č. 370/2011 Sb. od 1.1.2012 resp. 1.1.2013

  Dne 6.12.2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena velice důležitá tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb. (dále jen „novela“), která s účinností od 1.1.2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % a přináší od 1.1.2012 i řadu dalších změn. Novela obsahuje také sjednocení...

—————

04.12.2011 17:44

Aktuální daňové formuláře

Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 včetně poučení a přílohy je k dispozici zde.   Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období roku 2011 včetně poučení a příloh je k dispozici...

—————

21.11.2011 19:48

Pro rok 2012 platí důležitá novela zákona o dani z nemovitostí

  Poměrně mimo zájem odborné veřejnosti i médií proběhlo schválení novely zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, která se může výrazně dotknout některých podnikatelských subjektů. Pro rok 2012 by v oblasti této daně k žádným dalším výrazným změnám nedochází. Do budoucna...

—————

15.09.2011 23:37

Změny v daních pro rok 2011

Stručný přehled změn, které se týkají roku 2011: Zákonem č. 30/2011 Sb. byl s účinností od 1.3.2011 novelizován daňový řád (např. plná moc již podle § 27 odst. 2 DŘ nemusí, ale pochopitelně nadále může, obsahovat její akceptaci zmocněncem). V souvislosti se zavedením DŘ nebyly příslušné...

—————

17.05.2011 12:46

Formulář DPH a souhrnné hlášení pro období roku 2011

Pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis vzor č. 17, který sice vychází z novely zákona O DPH účinné od 1.4.2011, ale použil se již pro prvé zdaňovací období roku 2011 (leden 2011, prvé čtvrtletí 2011). Tento text upozorňuje na novinky ve formuláři přiznání k DPH pro rok 2011, zejména...

—————