Novela zákona o DPH 199/2010 Sb.

06.11.2010 16:05

V roce 2010 byl zákon o DPH novelizován pouze zákonem č. 120/2010 Sb. (týká se pouze vypuštění zaměstnanců z režimu základu daně ve zvláštních případech podle § 36a zákona o DPH, tedy stanovení základu daně nejméně na úrovni „ceny obvyklé“ – viz https://www.behounek.eu/news/novela-dph-tykajici-se-zamestnaneckych-benefitu-shvalena/) a zde komentovaným zákonem č. 199/2010 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2010. Novela č. 199/2010 Sb. byla přijata na základě pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů (změny v daních z příjmů se týkají zdanění dluhopisů, které by měly být prodávány pouze občanům, 15% srážkovou daní).

 

Pro rok 2011 vláda připravila rozsáhlou novelizaci – viz https://www.behounek.eu/news/novela-dph-2011/. K 1.1.2011 nabude účinnosti také technická novela zákona o DPH č. 281/2010 Sb. související se zavedením nového daňového řádu od 1.1.2011 a řešící pouze otázku zveřejnění dat z registrů plátců této daně.

 

Vlastní zákon o DPH novela č. 199/2010 Sb. prakticky nemění – pouze s účinností od 1.1.2011 v návaznosti na změny v systému územních finančních orgánů zajišťujících daňovou správu tato novela nahrazuje slova „Ministerstvo financí“ (jeho součástí je do 31.12.2010 jako vrcholový orgán daňové správy Ústřední finanční ředitelství)  slovy „Generální finanční ředitelství“ (od 1.1.2011 vrcholový orgán daňové správy nahrazující ÚFDŘ). Důležitější je, že zákon č. 199/2010 Sb. zrušil časové omezení platnosti § 48 (zásadní ustanovení pro uplatnění snížené sazby daně u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení) datem 31.12.2010 obsažené v zákoně 261/2007 Sb. V roce 2011 se tak snížená sazba daně u stavebních prací bude uplatňovat dle stejných pravidel jako v roce 2010.

 

Stejně jako první novela zákona o DPH provedená během roku 2010 zákonem č. 120/2010 Sb., která z režimu stanovení základu daně nejméně na úrovni ceny obvyklé vypustila plnění poskytovaná zaměstnancům, se jedná o novelu drobnou, o to více však důležitou. Ustanovení § 48 zákona o DPH (uplatnění snížené sazby DPH u stavebních prací na dokončených bytech, rodinných domech a bytových domech) bylo ve stávající koncepci zavedeno od 1.1.2008 zákonem č. 261/2007 Sb. s tím, že § 48 pozbude platnosti k 1.1.2011. Novela č. 199/2010 Sb. časové omezení platnosti § 48 datem 31.12.2010 zrušila. Novela č. 199/2010 Sb. tedy ve věci § 48 není přímo novelou zákona o DPH, ale zákona č. 261/2007 Sb., který od 1.1.2008 změnil § 48, zavedl § 48a a omezil platnost § 48 datem 31.12.2010.

 

Pokud by novela bývala nebyla přijata, vztahovala by se na stavební práce k dokončeným stavbám pro bydlení snížená sazba daně od 1.1.2011 pouze na základě § 48a, tedy za předpokladu, že vyhovují kritériím sociálního bydlení. Nebýt novely, např. u oprav dokončeného bytového domu nevyhovujícího kritériu sociálního bydlení (stačilo by, aby jeden z bytů podlahovou plochou přesáhl 120 m2) by se od 1.1.2011 uplatnila základní sazba daně. Z důvodu zrušení časového omezení bude v roce 2011 uplatňována snížená sazba daně na stavební práce stejným způsobem jako dosud. U stavebních prací u dokončených bytů, rodinných domů a bytových domů nebude nutné prokazovat, že jde o stavby pro sociální bydlení. U staveb pro bydlení vyhovujících kritériu sociálního bydlení novela uplatnění snížené sazby daně v době od 1.1.2011 nemění, avšak odstraňuje starosti s prokazováním splnění kritérií sociálního bydlení.

 

Význam novely pochopitelně může výrazným způsobem ovlivnit povolební legislativní vývoj, zejména případné sblížení základní a snížené sazby DPH.

 

Omezení platnosti § 48 datem 31.12.2010 bylo původně přijato na základě článku 123 směrnice 2006/112/ES (recast 6. směrnice), který České republice umožňoval přechodně do 31.12.2010 uplatňovat sníženou sazbu daně u stavebních prací týkajících se staveb pro bydlení. V loňském roce, v době předsednictví ČR, však byla uvedená směrnice novelizována směrnicí  2009/47/ES a po této novelizace členské státy mohou sníženou sazbu daně uplatňovat na základě obecné úpravy u oprav a renovací soukromých bytů a obytných domů (článek 98 a příloha III recastu 6. směrnice). Pro úplnost - recast 6. směrnice umožňuje sníženou sazbu daně u oprav a renovací soukromých bytů a obytných domů pouze s výjimkou materiálů tvořících podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, na což náš zákon o DPH nepamatuje a vztahuje sníženou sazbu daně na celou poskytnutou službu včetně materiálu.

 

Loňská novelizace recastu 6. směrnice umožňuje členským státům uplatňovat sníženou sazbu daně např. u stravovacích služeb, o přeřazení některých služeb do snížené sazby daně (od 1.10.2010 resp. od 1.1.2011) se letos také jednalo – tyto návrhy však schváleny nebyly a nejsou součástí popisované ani jiné novely.

 

 

 

—————

Zpět