Novinky

30.10.2016 19:42

Technická řešení EET

Pdf verze příspěvku Průvodce technickým řešením EET Evidence tržeb se neobejde bez určitého technického vybavení, a to ani v případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Ukážeme si několik možných technických řešení, která nabízí současný trh. Jedná se o výběr, na trhu lze nepochybně nalézt...

—————

29.10.2016 23:02

Evidence tržeb a účtenky / daňové doklady

Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem...

—————

02.10.2016 17:00

Zákon o prokazování původu majetku

Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních...

—————

11.08.2016 12:37

Změny v daních pro rok 2016

Změny v daních pro rok 2016 Pdf podoba tohoto příspěvku Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace. Daně z příjmů za rok 2015 Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015: formulář...

—————

19.07.2015 18:43

Režim přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

V roce 2015 se na základě úpravy v zákoně o dph a příslušného prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (následně novelizovaného s účinností od 1.7.2015 nařízením č. 155/2015 Sb.) uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge nebo zkráceně RPDP) u vybraného zboží takto: od...

—————

16.06.2015 16:09

Novela zákona o dětské skupině od 4.6.2015 a omezení školkovného pro rok 2016

Dne 4.6.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o dětské skupině), a to pod číslem 127/2015 Sb. Novela 127/2015 Sb.: novelizovala zákon o...

—————

18.05.2015 20:10

K elektronické komunikaci od 1.1.2015

Daňový řád (DŘ) byl k 1.1.2015 v § 72 doplněn takto 4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné...

—————

09.02.2015 17:40

Změny v daních pro rok 2015

Nejvýznamnější změny v daňových zákonech pro rok 2015 daňová správa komentuje zde. Roku 2015 popř. i 2016 se týkají změny provedené zejména: novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb. od 1.10.2014 resp. 1.1.2015, která obsahuje zejména změny ve vymezení místa poskytnutí u služeb (zejména jde o...

—————

09.02.2015 13:01

Změny v daních z příjmů pro rok 2015 - novela č. 267/2014 Sb.

Hlavní změny v daních z příjmů pro rok 2015 přinesla zásadní novela zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb., komentář daňové správy ke změnám v daních z příjmů fyzických a právnických osob daňová správa z 16.12.2014 naleznete zde. Novela 267/2014 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 21.11.2014,...

—————

12.09.2014 19:00

První z novel zákona o DPH od 1.1.2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů

Novela DPH od 1.10.2014/1.1.2015 Dne 12.9.2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. novela zákona o DPH od 1.10.2014 resp. 1.1.2015 reagující na  novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice...

—————