Ústavní soud zrušil změny ve stavebním spoření

06.05.2011 12:46

 

Zákonem č. 348/2010 Sb., přijatým v loňském roce v režimu legislativní nouze, došlo s účinností od 1.1.2011 ke změnám ve stavebním spoření – jednak byla počínaje příspěvkem za rok 2011 snížena výše státního příspěvku, jednak byl změněn zákon o daních z příjmů ve věci stavebního spoření.

Od 1.1.2011 bylo zákonem č. 348/2010 Sb. zrušeno osvobození úroků ze stavebního spoření od daně z příjmů fyzických osob a pokud na stavební spoření nahlížíme jako na jeden ze spořících produktů, došlo tak ke sjednocení daňových pravidel – úrok připsaný z vkladu ze stavebního spoření za období od 1.1.2011 podléhá zdanění 15% srážkovou daní stejně jako např. úrok z termínovaného vkladu. Proti uvedenému opatření nelze jistě nic zásadního namítat, zákon č. 348/2010 Sb. však také využil zdanění státního příspěvku za rok 2010 srážkovou daní sazbou 50 % k tomu, aby fakticky snížil na polovinu státní příspěvek za rok 2010.

Skupina poslanců sociální demokracie po vyhlášení zákonů schválených v režimu legislativní nouze (zákony č. 345 až 348/2010 Sb.) ve Sbírce zákonů podala 9.12.2010 Ústavnímu soudu 9.12.2010 návrh na zrušení dvou ze zákonů schválených v režimu legislativní nouze:

·         zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (Pl. ÚS 55/10). Návrhu bylo vyhověno (ve Sbírce zákonů vyhlášeno pod č. 80/2011 Sb.), zákon k 31.12.2011,

·         zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (Pl. ÚS 53/10).

O zrušení zákona č. 348/2010 Sb. rozhodl Ústavní soud dne 19.4.2011 a tento nález byl veřejně vyhlášen dne 27.4.2011 (informaci k nálezu a odkaz na jeho text naleznete zde), ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 6.5.2011 pod č. 119/2011 Sb. Důvodem zrušení, stejně jako v případě zákona č. 347/2010 Sb., bylo přijetí zákona v režimu legislativní nouze, který byl použit v daném případě protiústavně. Stejně jako v případě zákona č. 347/2010 Sb. zrušil Ústavní soud zákon s účinností k 31.12.2011  a dal tak vládě příležitost k tomu, aby byl zákon schválen znovu. Navíc však Ústavní soud řešil otázku nepřípustné retroaktivity u zdanění státního příspěvku za rok 2010, který je připsán až v roce 2011, a došel k závěru, že se jedná o nepřípustnou retroaktivitu a v dané věci zrušil příslušnou část zákona č. 348/2010 Sb. k datu vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Rozhodnutí Ústavního soudu není zcela srozumitelné a je otázkou, jak přesně má zákon o daních z příjmů od 6.5.2011 znít, ale podle  odůvodnění Ústavního soudu by se zrušení mělo týkat pouze jednorázového zdanění státní podpory za rok 2010 a úroky připisované za období od 1.1.2011 by měly být (minimálně do 31.12.2011) zdaněny 15% srážkovou daní.

Celá věc je komplikována tím, že státní podporu za rok 2010 stát vyplatil ještě před vyhlášením Nálezu ve Sbírce zákonů a zatížil ji 50% srážkovou daní (pokud se nejednalo o státní příspěvek ke smlouvám ukončeným v té části roku 2010, kdy byla státní podpora připsána ještě v roce 2010). Na účtech stavebního spoření tak zatím byla během dubn připsána pouze polovina státního příspěvku za rok 2010 (resp. celý příspěvek snížený  o 50% daň), zbývající část příspěvku (resp. daň zrušená rozhodnutím Ustavního soudu) bude automaticky poukázána na účty stavebního spoření v průběhu června.

Ústavní soud se k problému účinnosti zrušení 50% srážkové daně vyjádřil na straně 54 svého nálezu takto:

Poněvadž k předmětným srážkám daně dochází právě v tomto období, zvažoval Ústavní soud možnost zrušit v této části napadený zákon již ke dni jeho účinnosti. K takovémuto kroku ale nepřistoupil, neboť případné vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů až poté, co došlo ke sražení daně ve smyslu napadeného zákona, by vzhledem k legitimnímu očekávání dotčených účastníků stavebního spoření nemohlo mít vliv na možnost uplatnění jejich nároku na vyplacení státní podpory za rok 2010 v jeho plné výši. Jejich nárok nebyl napadeným zákonem dotčen. Ústavní soud tedy přistoupil ke zrušení této části napadeného zákona ke dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/