Ústavní soud zrušil změny ve stavebním spoření

06.05.2011 12:46

 

Zákonem č. 348/2010 Sb., přijatým v loňském roce v režimu legislativní nouze, došlo s účinností od 1.1.2011 ke změnám ve stavebním spoření – jednak byla počínaje příspěvkem za rok 2011 snížena výše státního příspěvku, jednak byl změněn zákon o daních z příjmů ve věci stavebního spoření.

Od 1.1.2011 bylo zákonem č. 348/2010 Sb. zrušeno osvobození úroků ze stavebního spoření od daně z příjmů fyzických osob a pokud na stavební spoření nahlížíme jako na jeden ze spořících produktů, došlo tak ke sjednocení daňových pravidel – úrok připsaný z vkladu ze stavebního spoření za období od 1.1.2011 podléhá zdanění 15% srážkovou daní stejně jako např. úrok z termínovaného vkladu. Proti uvedenému opatření nelze jistě nic zásadního namítat, zákon č. 348/2010 Sb. však také využil zdanění státního příspěvku za rok 2010 srážkovou daní sazbou 50 % k tomu, aby fakticky snížil na polovinu státní příspěvek za rok 2010.

Skupina poslanců sociální demokracie po vyhlášení zákonů schválených v režimu legislativní nouze (zákony č. 345 až 348/2010 Sb.) ve Sbírce zákonů podala 9.12.2010 Ústavnímu soudu 9.12.2010 návrh na zrušení dvou ze zákonů schválených v režimu legislativní nouze:

·         zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (Pl. ÚS 55/10). Návrhu bylo vyhověno (ve Sbírce zákonů vyhlášeno pod č. 80/2011 Sb.), zákon k 31.12.2011,

·         zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (Pl. ÚS 53/10).

O zrušení zákona č. 348/2010 Sb. rozhodl Ústavní soud dne 19.4.2011 a tento nález byl veřejně vyhlášen dne 27.4.2011 (informaci k nálezu a odkaz na jeho text naleznete zde), ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 6.5.2011 pod č. 119/2011 Sb. Důvodem zrušení, stejně jako v případě zákona č. 347/2010 Sb., bylo přijetí zákona v režimu legislativní nouze, který byl použit v daném případě protiústavně. Stejně jako v případě zákona č. 347/2010 Sb. zrušil Ústavní soud zákon s účinností k 31.12.2011  a dal tak vládě příležitost k tomu, aby byl zákon schválen znovu. Navíc však Ústavní soud řešil otázku nepřípustné retroaktivity u zdanění státního příspěvku za rok 2010, který je připsán až v roce 2011, a došel k závěru, že se jedná o nepřípustnou retroaktivitu a v dané věci zrušil příslušnou část zákona č. 348/2010 Sb. k datu vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Rozhodnutí Ústavního soudu není zcela srozumitelné a je otázkou, jak přesně má zákon o daních z příjmů od 6.5.2011 znít, ale podle  odůvodnění Ústavního soudu by se zrušení mělo týkat pouze jednorázového zdanění státní podpory za rok 2010 a úroky připisované za období od 1.1.2011 by měly být (minimálně do 31.12.2011) zdaněny 15% srážkovou daní.

Celá věc je komplikována tím, že státní podporu za rok 2010 stát vyplatil ještě před vyhlášením Nálezu ve Sbírce zákonů a zatížil ji 50% srážkovou daní (pokud se nejednalo o státní příspěvek ke smlouvám ukončeným v té části roku 2010, kdy byla státní podpora připsána ještě v roce 2010). Na účtech stavebního spoření tak zatím byla během dubn připsána pouze polovina státního příspěvku za rok 2010 (resp. celý příspěvek snížený  o 50% daň), zbývající část příspěvku (resp. daň zrušená rozhodnutím Ustavního soudu) bude automaticky poukázána na účty stavebního spoření v průběhu června.

Ústavní soud se k problému účinnosti zrušení 50% srážkové daně vyjádřil na straně 54 svého nálezu takto:

Poněvadž k předmětným srážkám daně dochází právě v tomto období, zvažoval Ústavní soud možnost zrušit v této části napadený zákon již ke dni jeho účinnosti. K takovémuto kroku ale nepřistoupil, neboť případné vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů až poté, co došlo ke sražení daně ve smyslu napadeného zákona, by vzhledem k legitimnímu očekávání dotčených účastníků stavebního spoření nemohlo mít vliv na možnost uplatnění jejich nároku na vyplacení státní podpory za rok 2010 v jeho plné výši. Jejich nárok nebyl napadeným zákonem dotčen. Ústavní soud tedy přistoupil ke zrušení této části napadeného zákona ke dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

—————

Zpět