Pro rok 2012 platí důležitá novela zákona o dani z nemovitostí

21.11.2011 19:48

 

Poměrně mimo zájem odborné veřejnosti i médií proběhlo schválení novely zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, která se může výrazně dotknout některých podnikatelských subjektů. Pro rok 2012 by v oblasti této daně k žádným dalším výrazným změnám nedochází. Do budoucna (nejdříve od roku 2013) se uvažuje např. o stanovení daně z pozemků na základě cenové mapy, tyto úvahy by však neměly znamenat, že by se daň z nemovitostí odvíjela od tržní ceny automaticky u všech nemovitostí  a např. rodinných domů by se tyto úvahy rozhodně neměly týkat.

Již v roce 2010 byl současnou vládou předložen důležitý návrh novely zákona o dani z nemovitostí, která měla původně platit již od 1.1.2011. Tato novela byla Poslanecké sněmovně vrácena Senátem a  poté ji Poslanecká sněmovna  dne 21.6.2011 opět schválila ve znění, ve kterém ji předtím postoupila do Senátu – pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty.   Prezident novelu podepsal 30.6.2011 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 19.7.2011 pod číslem 212/2011 Sb.

Hlavním obsahem této novely je zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání speciální sazbou daně z pozemků 1 Kč/m2 (v případě použití k zemědělskému podnikání) resp. 5 Kč/m2 (v případě nezemědělského podnikání). Zpevněnou plochou jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn tzv. plošnou stavbou, tedy stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

Ve většině případů jsou tzv. plošné stavby součástí pozemku (např. vyasfaltovaná nádvoří) a novela tak v těchto případech zásadním způsobem zvyšuje daňovou povinnost - v krajním případě by mohlo dojít ke zvýšení daňové sazby z 20 hal/m2 (standardní sazba pro zastavěné plochy a nádvoří) na 5 Kč/m2 (nová sazba 1 Kč resp. 5 Kč/m2), což by bylo zvýšení téměř o 5 tis. Kč za každých 1 000 m2 výměry. Výjimečně by novela mohla daňovou povinnost snížit na polovinu (u staveb, které nejsou součástí pozemku a jsou nyní zdaňovány sazbou 2 Kč/m2 pro stavby používané k zemědělskému podnikání resp. 10 Kč/m2 pro stavby používané k jiné podnikatelské činnosti; tato sazba může být ještě zvýšena koeficientem obce 1,5).

Je pravdou, že posouzení, zda je v konkrétním případě pozemek zpevněn stavbou, která je anebo není součástí stavby, je složitou otázkou. Odůvodňovat však novelu tím, že zjednodušuje právní úpravu, osobně považuji za hodně účelové. Navíc se problém jen posunul k posouzení, kdy je a kdy není pozemek zastavěn stavbou podle stavebního zákona (v případě kolaudovaných nebo ohlašovaných staveb je však věc jasná). Velice pochybuji o tom, že se naplní slova pana ministra financí, který novelu při jejím projednávání v Poslanecké sněmovně (a obdobně při projednávání v Senátu) uvedl tak, že se jedná o velkou úlevu pro podnikatelskou veřejnost.

Původně měla novela platit od 1.1.2011, ale to by bývala musela být schválena během roku 2010, nakonec tedy byla novela schválena s účinností od 1.1.2012. Kromě posunutí účinnosti na 1.1.2012 byla novela schválena ještě s dalšími pozměňovacími návrhy  - tzv. koeficient podle velikosti obce se v případě koeficientu 3,5 pro obce nad 50 000 obyvatel bude vztahovat i na statutární města. Důvodem je, že podle posledního sčítání by velikost některých statutárních měst mohla pod hranici 50 000 obyvatel poklesnout.

Ke změnám ve zdanění zpevněných ploch daní z nemovitostí se vyjádřilo Generální finanční ředitelství v listopadu 2011 - zde naleznet odkaz na tuto informaci zveřejněnou dne 15.11.2011.

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na přednáškách věnovaných tomuto tématu – bližší informace naleznete zde.

 

 

—————

Zpět