Aktuální daňové formuláře

04.12.2011 17:44

Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 včetně poučení a přílohy je k dispozici zde.

 

Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období roku 2011 včetně poučení a příloh je k dispozici zde.

 

Tiskopisy formulářů pro plátce příjmů ze závislé činnosti včetně vyúčtování daně vybírané srážkou jsou k dispozici zde. Tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ vzor č. 21 vydaný pro rok 2011 se použije i v roce 2012.

Novela zákona o dani z nemovitostí č. 212/2011 Sb., která přinesla důležité změny ve zdanění tzv. zpevněných ploch, si vynutila nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí obsahující údaje pro nový typ pozemků „zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní („X“ pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; „Y“ pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost). Informace o nových tiskopisech s odkazy na tyto tiskopisy včetně poučení naleznete zde.

Pro období roku 2012 byl změněn elektronický formulář "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH", který musí podávat dodavatel i odběratel uskutečňující resp. přijímající plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.


Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

Výpis, který se bude podávat poprvé za leden resp. za prvé čtvrtletí roku 2012 doznává dvou zásadních změn:

  • u dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (zdanitelné plnění dle § 92c) se použije nový kód „5“. Rozsah tohoto plnění se nadále bude uvádět v kilogramech, ale již se nebude rozepisovat podle jednotlivých položek přílohy č. 5. Dosud se u plnění dle § 92c uvádí konkrétní kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH.
  • u stavebních a montážních prací (zdanitelné plnění dle § 92e), u kterých se režim přenesení daňové povinnosti používá od 1.1.2012 nově, se uvede kód „4“. Rozsah těchto plnění se nebude uvádět.

Pro plnění dle § 92b (dodání zlata) se nadále bude používat kód „1“ a pro plnění dle § 92d (obchodování s povolenkami) se nadále použije kód „2“.

 

XML struktura formuláře (nutná např. pro naprogramování formuláře do účetního software)  je dostupná zde.

 

S aktuálními daňovými změnami se můžete seznámit na přednášce „Daňové novinky 2012“– bližší informace naleznete zde.

 

—————

Zpět