Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 500/2012 Sb.

31.12.2012 01:32

Dne  21.12.2012 podepsal prezident zákon o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který tak mohl 27.12.2012 vyjít ve Sbírce zákonů a s účinností od 1.1.2013 tak platí. Jedná se o zákon projednávaný Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 801. Kromě vypuštění změn týkajících se sociálních dávek v oblasti bydlení se jedná o totožný zákon projednávaný jako sněmovní tisk 695, který v srpnu 2012 zamítl Senát a Poslanecká sněmovna toto veto Senátu v září 2012 nepřehlasovala. Napodruhé se vládě zákon podařilo prosadit, a to dokonce s podpisem prezidenta.

 

Zákon obsahuje tyto nástroje zvyšující daňové zatížení u daní z příjmů:

 • zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění – zákon tento příplatek resp. milionářskou daň označuje jako „solidární zvýšení daně“. Toto opatření je dočasné pro období 2013 až 2015.
 • nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je dočasné pro období 2013 až 2015.
 • omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) uplatňující výdaje procentem z příjmů
 • zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15 % na 35 %.

 

U ostatních daní zákon obsahuje tato opatření:

 • zvýšení sazeb DPH na 15 resp. 21 %; opatření je dočasné pro období 2013 až 2015 a odkládá na 1.1.2016 sjednocení sazeb na 17,5 %. Další změny se týkají dětských plen, u kterých přestane být uplatňována snížená sazba daně, a také zdravotnických prostředků.
 • omezení (pro rok 2013) resp. zrušení (od roku 2014) tzv. zelené nafty pro zemědělce,
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 % od 1.1.2013,
 • zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění; opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015.

 

V rámci novely zákona dani spotřební č. 407/2012 Sb. dochází ke zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, a to ve dvou krocích (k 1.1.2013 a k 1.1.2014). Jedná se o zvýšení daně u cigaret a o přiblížení sazby daně u tabáku ke kouření na úroveň zdanění cigaret.

 

 

Solidární zvýšení daně

Zákon nezavádí klasické progresivní zdanění, ale zvýšení DPFO o 7 % z rozdílu mezi:

 • součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období

a

 • 48násobkem průměrné mzdy (odpovídá stropu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení; tedy 1 242 432 Kč).

Např. pro FO z řad pronajímatelů se nijak nezvýší sazba daně, solidární zvýšení daně se totiž týká jen příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (rozhodující není základ daně ze závislé činnosti, tedy superhrubé mzda, ale součet příjmů) a z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tam je rozhodující základ daně).

 

Solidární daň komplikuje zdanění závislou činností – záloha na daň ze závislé činnosti se totiž zvyšuje o 7 % z rozdílu mezi

 • příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy

a

 • 4násobkem průměrné mzdy pro účely pojistného na sociální zabezpečení (103 536 Kč).

 

Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude povinen podat daňové přiznání (nebude možné mu provést roční zúčtování daně); stejně tak nebude možno provést roční zúčtování daně a zaměstnanec bude povinen podat daňové přiznání, pokud u něho dojde k solidárnímu zvýšení daně u zálohy (byť jen za jeden měsíc).

 

Sleva na poplatníka u důchodců

Slevu na poplatníka (24 840 Kč) nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců, ale všech důchodců zdaňujících své příjmy. Jedná se o obnovení situace, která panovala před rokem 2008.

 

Výdaje procentem z příjmů

ZDP umožňuje uplatnit výdaje ve výši:

 • 80 % příjmů (týká se příjmů ze zemědělské činnosti a z živnosti řemeslné)
 • 60 % příjmů (týká se příjmů z neřemeslných živností)
 • 40 % příjmů (týká se např. příjmů  z podnikání podle zvláštních právních předpisů jako jsou říjmy lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců atd.)
 • 30 % příjmů (týká se příjmů z pronájmu – podle § 9 ZDP anebo podle § 7, jde-li o pronájem obchodního majetku).

Od 1.1.2013 bude omezeno uplatnění výdajů ve výši 40 resp. 30 % příjmů částkou 800 resp. 600 tis. Kč. Např. lékař s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 840 000 Kč (40 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 800 000 Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). Pronajímatel s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 630 000 Kč (30 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 600 000 Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). U výdajů uplatňovaných sazbou 80 res. 60 % příjmů k omezení nedojde.

 

Osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů nebudou moci (až na výjimky) uplatnit:

 • daňové zvýhodnění na dítě
 • slevu na manželku/manžela bez vlastních příjmů.

 

Daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku nelze uplatnit v tomto případě:

 • poplatník u dílčího základu daně uplatní u příjmů § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 (tedy výdaje procentem z příjmů – 80,) nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 (výdaje ve výši 30 % příjmů) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně

 

S aktuálními daňovými změnami včetně chystaných změn pro rok 2014 se můžete podrobně seznámit na podzim letošního roku na přednášce DANĚ  2013    ,        se změnami sazeb DPH provedenými zákonem č. 500/2012 Sb. a s rozsáhlou novelou zákona o DPH č. 502/2012 Sb. podrobně seznamuje zvuková nahrávka NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2013.

—————

Zpět