Režim přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

19.07.2015 18:43

V roce 2015 se na základě úpravy v zákoně o dph a příslušného prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (následně novelizovaného s účinností od 1.7.2015 nařízením č. 155/2015 Sb.) uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge nebo zkráceně RPDP) u vybraného zboží takto:

 • od 1.1.2015 u emisních povolenek (v roce 2014 se u emisních povolenek režim přenesení daňové povinnosti uplatňoval na základě § 92d ZDPH)
 • od 1.4.2015 u vybraného zboží, pokud celková částka základu daně překročí 100 000 Kč za zdanitelné plnění; výjimkou je cukrová řepa, kde se uplatní až od 1.9.2015. Okruh vybraného zboží, pokud jde o obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen, se zásadním způsobem rozšířil od 1.7.2015 na základě novelizace prováděcího nařízení nařízením č. 155/2015 Sb.

Novelizace prováděcího nařízení od 1.7.2015 rozšířila použití režimu přenesení daňové povinnosti (při překročení základu daně 100 tis. Kč) např. o pšenici, žito, ječmen atd.

Vybraným zbožím jsou:

 • obiloviny (do 30.6.2015 se RPDP vztahoval pouze na kukuřici, od 1.7.2015 se vztahuje na veškeré obiloviny v kapitole 10 nomenklatury celního sazebníku) a technické plodiny, včetně olejnatých semen (např. semena máku, řepky olejky - k rostlinným produktům zatřídněým do kapitoly 12 nomenklatury celního sazebníku viz níže) a cukrové řepy (ta je vybraným zbožím až od 1.9.2015),
 • kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH (např. ocelové ingoty a další hutnický materiál jako např. profily, trubky apod)
 • mobilní telefony,
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),
 • videoherní konzole.

Prováděcí nařízení okruh zboží podléhající režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) nepopisuje slovně, ale odkazem na jednotlivé kódy nebo kapitoly nomenklatury celního sazebníku. Např. obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy jsou vybraným zbožím, pokud jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku:

 • v kapitole 10 nebo kapitole 12 (znění prováděcího nařízení účinné od 1.7.2015; u cukrové řepy se RPDP uplatní až od 1.9.2015).

V období od 1.4. do 30.6.2015 byly obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy vybraným zbožím, pokud byly uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku:

 • 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91 (původní znění prováděcího nařízení před jeho novelizací, tedy znění účinné jen do 30.6.2015; u cukrové řepy, tj. u kódu 1212 91, bylo použití RPDP stanovena na 1.9.2015).

Samotné prováděcí nařízení je tedy nepoužitelné bez znalosti nomenklatury celního sazebníku (kombinovaná nomenklatura). Kombinovaná nomenklatura, ve znění pro rok 2015, vysvětlivky z března letošního roku k této nomenklatuře a odkazy na informace celní správy k této nomenklatuře jsou (po bezplatné registraci) dostupné zde.

Dle nomenklatury celního sazebníku do kapitoly 10 (obiloviny) patří:

 • 1001 – pšenice a sourež
 • 1002 – žito
 • 1003 – ječmen
 • 1004 – oves
 • 1005 – kukuřice (před 1.7.2015 byla kukuřice jedinou obilovinou, která byla vybraným zbožím)
 • 1006 – rýže
 • 1007 – zrna čiroku
 • 1008 - pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny (merlík chilský, triticale a další).

Kapitola 12 (Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny) obsahuje tato olejnatá semena:

 • 1201 - sójové boby (o vybrané zboží se jedná již od 1.4.2015),
 • 1202 - podzemnice olejná (arašídy), nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená,
 • 1203 00 00 - kopra,
 • 1204 00 -  lněná semena, též rozemletá
 • 1205 - semena řepky a řepky olejky (o vybrané zboží se jedná již od 1.4.2015),
 • 1206 - slunečnicová semena (o vybrané zboží se jedná již od 1.4.2015),
 • 1207 - Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené (kromě hořčičných resp. makových semen v kódech 1207 50 resp. 1207 91, která jsou vybraným zbožím již od 1.4.2015, jde např. o konopná semena)

Právní úprava od 1.7.2015 je komplikovaná v tom, že u položek patřících do kapitoly 12 nomenklatury celního sazebníku je třeba posoudit, zda se jedná o technickou plodinu popř. olejnaté semeno. Výše uvedená olejnatá semena patřící do kódů nomenklatury celního sazebníku 1201 až 1207 jsou nepochybně vybraným zbožím. U některých dalších rostliných produktů patřících do kapitoly 12 (jde o kódy 1208 až 1214) je však jejich zařazení mezi technické plodiny nomenklatury celního sazebníku sporné popř. nemožné, např. jde o:

 • pícniny resp. jejich semena (kódy 1214 resp. 1209)
 • slámu (kód 1213).

Naproti tomu např. chmel (kód 1210) je mezi technické plodiny řazen a lze jej vcelku bezproblémově od 1.7.2015 považovat za vybrané zboží.

Rozhodně neplatí, že novelizace prováděcího nařízení od 1.7.2015 rozšířila okruh vybraného zboží o veškeré zboží, které je zatříděno v kapitole 12 - zde je např. zatříděna píce, ale pokud je určena pro krmné účely, technickou plodinou a tedy vybraným zbožím nemůže být. Také důvodová zpráva k novelizaci prováděcího nařízení č. 155/2015 Sb. potvrzuje, že u zboží zatříděného do kapitol 10 a 12 nomenklatury celního sazebníku se režim přenesení daňové povinnosti může uplatnit pouze tehdy, jde-li o technickou plodinu včetně olejantých semen popř. obilovinu či krmnou řepu. Dne 16.7.2015 však Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci (dostupno zde) obsahující tuto definic technické plodiny:

Technickou plodinou je pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti plodina, kterou není možné běžně bez dalších úprav použít ke konečné spotřebě. Jedná se o meziprodukt (surovinu), který je zpracováván, aby mohl být v dalších fázích výroby použit pro různé účely (potravinářské, farmaceutické, kosmetické, technické, aj.). Komodity vymezené v kapitole 12 celního sazebníku lze všeobecně podle jejich charakteru zařadit buď jako olejnatá semena nebo technické plodiny (popř. cukrovou řepu) a tedy režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn u všech položek této kapitoly.

Ponecháme-li stranou vskutku originální definici technické plodiny (odpurující nejen zdravému rozumu, ale i samotnému označení kapitoly 12), není pravda, že všechny plodiny uvedené v kapitole 12 nelze běžně bez dalších úprav použít ke konečné spotřebě - např. posečená píce pro krmné účely, sláma pro účely podestýlky.

V praxi zřejmě od data zveřejnění informace GFŘ (16.7.2015) nehrozí riziko, je-li veškeré zboží uvedené v kapitolách 10 a 12 nomenklatury celního sazebníku, považováno za vybrané zboží, i když je tento postup v rozporu jak s přílohou č. 6 zákona o dph (resp. čl. 199a směrnice 2006/112/ES, o společném systému dph), tak i s novelizovaným prováděcím nařízením a důvodovou zprávou k prováděcímu nařízení č. 155/2015 Sb.

 

Z DŮVODU ROZSÁHLOSTI PROBLEMATIKY UPLATNĚNÍ RPDP U OBILOVIN A DALŠÍHO ZBOŽÍ Z KAPITOL 10 A 12 KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI SAMOSTATNÝ KOMENTÁŘ VĚNOVANÝ TOMUTO TÉMATU - PODROBNOSTI ZDE.

 

Složité je uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti také u kovů (zde k žádné věcné změně od 1.7.2015 nedošlo a režim přenesení daňové povinnosti se u nich uplatňuje stejně jako od 1.4.2015). Podle přílohy č. 6 ZDPH by se mělo jednat o dodání surových či polozpracovaných kovů, nařízení uvádí poměrně široký okruh zboží z třídy XV nomenklatury celního sazebníku, kam však patří nejen kovy, ale i výrobky z kovů (např. profily či trubky).

 

V praxi činí poměrně velký problém hodnotová hranice 100 000 Kč (např. dvě dodávky vybraného zboží po 90 tis. Kč v průběhu jednoho dne) - i touto otázkou se zabývá výše zmíněný komentář k rozšíření RPDP od 1.7.2015 u obilovin a dalšího zboží; byť se jedná o otázku činící problémy i u jiných položek vybraného zboží (např. u kovů, mobilů a tabletů).

 

Podrobně se  změnami v oblasti DPH pro rok 2015 seznamuje zvuková nahrávka přednášky DPH 2015. Se stručným přehledem změn v daňových předpisech pro rok 2015 stručně seznamuje zvuková nahrávka přednášky Daňové novinky 2015 - ukázka nahrávky: Cast 3.mp3 (4,5 MB), ukázka podkladového materiálu: Danove novinky 2015 ukazka.pdf (833,8 kB).

 

Informace daňové správy k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti jsou dostupné zde (včetně informace k uplatnění RPDP od 1.4.2015 u vybraného zboží). Dne 13.7.2015 daňová správa zveřejnila odpovědi na dotazy k uplatnění RPDP, které jsou dostupné zde.

 

Chcete-li být průběžně informováni o aktuálním dění, zaregistrujte se prosím k bezplatnému odběru novinek zde - novinky jsou rozesílány e-mailem 1 až 2x měsíčně v závislosti na aktuálním dění a můžete se z jejich odběru kdykoli odhlásit. Informace rozesílaná 19.5.2015 je dostupná  zde .


 

 

—————

Zpět