Daňový balíček 2017/2018

16.06.2017 08:17

Tzv. daňový balíček (oficiální označení je "zákon, kterým se mění některé zákona v oblasti daní") byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů –  účinnost daňového balíčku tak je 1.7.2017, což je hodně neobvyklá situace, protože zákon byl vyhlášen více než 2 měsíce po svém přijetí (daňový balíček je označen jako zákon ze dne 4.4.2017) - i když nabytí účinnosti daňového balíčku v průběhu roku přináší celou řadu komplikací, alespoň zákon nabyl účinnosti k začátku čtvrtletí, což zmírní komplikace u čtvrtletních plátců dph.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K OBSAHU DAŇOVÉHO BALÍČKU BYLA ROZESLÁNA 3.5.2017 V RÁMCI ROZESÍLKY DAŇOVÝCH NOVINEK (k bezplatnému odběru těchto novinek se můžete registrovat ZDE) a je dostupná ZDE .  

Daňový balíček obsahuje např. tyto „mediálně zajímavé“ změny:

  • zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě již pro rok 2017
  • možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě (dosud to bylo možné pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů stanovených procentem z příjmů nepřesáhly 50 % celkového základu daně), avšak za cenu snížení maximálních částek „procentuálních“ výdajů
  • zrušení dosavadních pravidel pro uplatnění DPH u společností (dříve sdružení) bez právní subjektivity, a to k datu účinnosti daňového balíčku, ale s možností postupovat dle zrušených pravidel až do konce roku 2018.

Částky daňového zvýhodnění na děti jsou stanoveny následovně:

 

zdaňovací období 2016

zdaňovací odobí 2017

na prvé dítě

13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc

na druhé dítě

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

19 404 Kč rok / 1 617 Kč měsíc

na třetí a další dítě

20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

24 204 Kč rok / 2 017 Kč měsíc

 

Vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé (1.617 Kč místo 1.417 Kč) či třetí a další dítě (2.017 Kč místo 1.717 Kč) se poprvé uplatní při výpočtu zálohy na daň z červencových mezd (tedy v srpnu).

Maximální částky procentuálních výdajů daňový balíček snížil na polovinu – úprava účinná do 30.6.2017 např. umožňuje uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však 1,2 mil. Kč; podle úpravy účinné od 1.7.2017 je možné uplatnit také výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však jen 600 tis. Kč. Nová, poloviční, maxima procentuálních výdajů se použijí povinně od zdaňovacího období roku 2018. Již v daňovém přiznání roku 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně – pokud bude této možnosti v daňovém přiznání roku 2017 využito, tak ovšem bude možné uplatnit procentuální výdaje již za rok 2017 pouze do výše nových maxim (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis. Kč).

Daňový balíček však obsahuje také celou řadu dalších změn, jedná se o změny těchto daňových předpisů:

  • zákon o daních z příjmů (celkem se jedná o 204 bodů změn doprovázených 22 body přechodných ustanovení; některé změny se použijí pro rok 2017, většina se ovšem uplatní až od roku 2018 – např. nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti),
  • zákona o rezervách (3 body změn doprovázené 2 přechodnými ustanoveními)
  • zákona o DPH (134 bodů změn doprovázené 7 přechodnými ustanoveními – změny se uplatní ode dne účinnosti daňového balíčku, tj. již od 1.7.2017 – např. další rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti) - více článek DPH 2017  a především komentář DAŇOVÝ BALÍČEK - PŘEHLED ZMĚN DPH
  • daňového řádu (30 bodů změn, které doprovází 3 body přechodných ustanovení).

 

Kromě daňových předpisů mění daňový balíček ještě tyto předpisy:

  • zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, ve kterém např. zvyšuje maximální sazbu poplatku „za vjezd“, kterou může obec stanovit, z 20 na 200 Kč za den
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve kterém např. provádí legislativnětechnickou změnu u poplatku 400 Kč za žádost o povolení posečkání daně - v návaznosti na změnu § 156 daňového řádu, se tento poplatek uplatní i u žádosti o změnu povoleného posečkání daně
  • zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví - tento zákon řeší např. zadržení zboží, u kterého byla porušena práva duševního vlastnictví.

 

—————

Zpět