Novinky

07.03.2018 16:48

Jaké paušální výdaje může uplatnit finanční poradce?

Aktuální znění článku naleznete na novém webu www.behounek.eu.   Použitím správné "sazby" procentuálních výdajů u finančních poradců, tj. výdaje ve výši 40 nebo 60 % příjmů, se zabývá i letošní informace Finanční správy z 1.2.2018 Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací...

—————

04.03.2018 17:17

EET u tržeb z doplňkových činností v roce 2018

EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ Již od 1.12.2016 podléhají evidenci tržeb tržby za ubytovací a stravovací služby a od 1.3.2017 tržby z velkoobchodu či maloobchodu - metodika GFŘ však evidenci těchto tržeb, pokud jde o tržby z minoritní činnosti, zatím evidenci těchto tržeb nevyžaduje - evidenci...

—————

01.03.2018 23:26

Třetí důchodový pilíř - daňový odpočet od roku 2017 podle nových pravidel

Daňový odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření za rok 2017 podle nových pravidel Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017 resp. v ročním zúčtování daně prováděném za rok 2017, je zvýšení maximální částky...

—————

25.02.2018 20:04

Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat?

Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat? Dne 14.2.2018 Finanční správa v okruhu dotazů "Ostatní" zveřejnila následující odpověď na otázku "Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?": U poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti...

—————

21.02.2018 19:42

Daň ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018

  Na novém webu www.behounek.eu naleznete: článek zdanění mezd od ledna 2018 článek potvrzení pro daňový odpočet "penzijka" praktickou informaci Minimální mzda praktickou informaci Roční zúčtování daně praktickou informaci Prohlášení 2018 - vzor 26 praktickou informaci Výklady finanční...

—————

02.02.2018 16:31

Otcovská od února 2018

Novela zákona o nemocenském pojištění č. 148/2017  s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče) dle § 38a a násl. zákona o nemocenském pojištění. Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup...

—————

29.01.2018 22:34

NOVELA DANĚ SILNIČNÍ OD 1.6.2017

Zákon o dani silniční je poměrně stálým právním předpisem, v minulosti byl naposledy novelizován k 1.1.2015 - jednalo se však pouze o drobnou legislativně technickou novelu, která nepřinesla žádné věcné změny. K 1.6.2017 byl novelizován zákonem 63/2017 Sb. - jedná se legislativně...

—————

14.01.2018 18:30

Změny ve zdanění mezd od ledna 2018

  Na novém webu www.behounek.eu naleznete: článek zdanění mezd od ledna 2018 článek potvrzení pro daňový odpočet "penzijka" praktickou informaci Minimální mzda praktickou informaci Roční zúčtování daně praktickou informaci Prohlášení 2018 - vzor 26 praktickou informaci Výklady finanční...

—————

02.12.2017 19:38

Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 Finanční správa zveřejnila formulář a příslušné přílohy k daňovému přiznání za rok 2017 - formuláře v pdf podobě jsou dostupné ZDE. Formuláře v .xml struktuře by měly být zveřejněny v průběhu prosince a od ledna by mělo být...

—————

26.11.2017 20:13

Finanční správa k základu daně z nabytí ve výši kupní ceny v úrovni bez DPH

Změna správní praxe u základu daně z nabytí nemovitých věcí Při stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí, je-li nemovitá věc převáděna na základě kupní smlouvy, se porovnává: sjednaná kupní cena 75 % směrné hodnoty resp. ceny stanovené podle zákona o oceňování majetku a...

—————