Evidence tržeb u ubytování / nájmu

22.11.2016 23:50

Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá do 3. etapy evidence tržeb od 1.3.2018 – např. ubytování v rámci sociální péče (kód 87)nebo dlouhodobé ubytování v kódu 68. Tržby z nájmu plynoucí fyzické osobě evidenci tržeb vůbec nepodléhají (pokud je příjem zdaňován jako příjem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů); u právnických osob mohou tržby z nájmu (naplní-li znaky podnikání) evidenci tržeb podléhat, ale až od 1.3.2018.

Finanční správa na svých www stránkách věnovaných evidenci tržeb (www.etrzby.cz) zveřejnila pomůcku rozlišující ubytovací služby od nájmu. Pomůcka je určena pro fyzické osoby, nepřímo je však částečně použitelná pro právnické osoby – zejména pokud jde o povinnost evidovat tržby již od 1.12.2016.

Finanční správa jako charakteristické znaky ubytování resp. nájmu uvádí:

I když lze mít k pomůcce výhrady (jako příklad ubytování informace uvádí přechodné či krátkodobé ubytování studentů, což je zavádějící – nájem bytu studentům např. na semestr bude obvykle nájmem a nikoli ubytováním), pro běžnou praxi poskytuje poměrně významné informace.

 

Chcete-li být informováni o dalším legislativním vývoji, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

 
 

 

—————

Zpět