Cestovní náhrady

05.01.2017 14:02

CESTOVNÍ NÁHRADY 2017

Zahraniční stravné upravuje pro rok 2017 vyhláška 366/2016 Sb., pro rok 2017 zůstaly nezměněny např. tyto sazby "celodenního" stravného:

  • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
  • 35€ pro Slovensko, Polsko

Tuzemské stravné stanovuje prováděcí vyhláška MPSV, pro roky 2016 a 2017 jsou sazby stanoveny takto:

 

2016 – vyhláška č. 385/2015 Sb.

2017 – vyhláška č. 440/2016 Sb.

5 až 12 hod

70 Kč až 83 Kč

83 Kč odpovídala „optimální“ stravenka 105 Kč

72 Kč až 86 Kč

86 Kč odpovídá „optimální“ stravenka 109 Kč

12 až 18 hod

106 až 127 Kč

109 až 132 Kč

více než 18 hod

166 až 198 Kč

171 až 205 Kč

 

Maximální částka stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod (83 Kč v roce 2016 a 86 Kč v roce 2017) ovlivňuje maximální částku daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů - podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný příspěvek poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70 % uvedeného stravného.

Limit daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele tedy v roce 2016 činil 58,10 Kč (70 % x 83 Kč) a v roce 2017 činí 60,20 Kč (70 % x 86 Kč). Ceně hlavního jídla (hodnotě stravenky) ve výši 105 Kč odpovídá daňově uznatelný příspěvek 57,75 Kč (55 % x 105 Kč), při ceně hlavního jídla 106 Kč bylo 20 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2016 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 106 Kč = 58,30 Kč) -  v roce 2016 tedy byla "daňově optimální" stravenka v hodnotě 105 Kč.

V roce 2017 je "daňově optimální" stravenka v hodnotě 109 Kč - odpovídá jí daňově uznatelný příspěvek 59,95 Kč (55 % x 109 Kč), při ceně hlavního jídla 110 Kč by bylo 30 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2017 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 110 Kč = 60,50 Kč).

 

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla od 1.1.2017 zvýšena na 3,90 Kč/km (v roce 2016 činila 3,80 Kč/km).

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):

 

2016

2017

benzin 95 oktanů

29,70 Kč/l

29,50 Kč/l

benzin 98 oktanů

33,00 Kč/l

32,50 Kč/l

motorová nafta

29,50 Kč/l

28,60 Kč/l

 

       

—————

Zpět