Změny v daních pro rok 2013

12.02.2013 21:59

K 1.1.2013 došlo zejména k těmto změnám daňové a související legislativy:

  • zvýšení daní obsažené v zákoně č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů - zvýšení sazeb DPH ze 14 resp. 20 % na 15 resp. 21 %,  restriktivní opatření u daní z příjmů (solidární daň, omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů atd.), zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % a zrušení stropu vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. Více informací k tzv. daňovému protischodkovému balíčku naleznete zde.
  • velmi důležitá a rozsáhlá samostatná novela zákona o DPH od 1.1.2013 č. 502/2012 Sb. – podrobnosti zde.
  • poměrně zásadní novelizace daňového řádu zákonem č. 458/2011 Sb. – např. upřesnění právní úpravy podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2 DŘ, nová úprava minimální výše sankce za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), zkrácení obecné lhůty v § 137 odst. 2 DŘ pro podání vyúčtování ze 4 měsíců na 3 měsíce po uplynutí roku, přesunutí (s dílčími změnami) úpravy registrace k dani z příjmů do zákona o daních z příjmů (tedy i důležitá novelizace zákona o daních z příjmů). Upozorňuji, že některá vydání úplných znění daňových předpisů pro rok 2013 tyto důležité změny neobsahují – např. z nakladatelství ComputerPress anebo Grada, naopak správně jsou zapracována ve vydáních nakladatelství Anag či Sagit.
  • spuštění 2. důchodového pilíře (důchodové spoření upravené zákonem č. 426/2011 Sb.), do kterého jeho účastníci z řad zaměstnanců přispívají prostřednictvím svých zaměstnavatelů. Platby do 2. důchodového pilíře řeší zcela nové pojistné na důchodové spoření.  Povinnosti zaměstnavatelů (odvod záloh na nové pojistné,  podávání hlášení o odvedených zálohách, podávání ročního vyúčtování) a povinnosti účastníků 2. pilíře (oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli včetně důsledků nesplnění těchto povinností, placení a přiznávání pojistného OSVČ) upravuje zákon č. 397/2012 Sb.
  • Parametrické změny ve 3. důchodovém pilíři (staré smlouvy dle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem + nové smlouvy dle zákona o doplňkovém penzijní spoření ), tj. poskytování maximálního státního příspěvku při měsíční úložce poplatníka ve výši 1 tis. Kč (do 31.12.2012 je maximální státní příspěvek při měsíční úložce 500 Kč), se promítají i do zákona o daních z příjmů – především parametrická změna nezdanitelné části základu daně ve výši příspěvků účastníka 3. pilíře (nadále lze odečíst až 12 tis. Kč ročně, ale příspěvek účastníka za rok 2013 lze nově odečíst po snížení o 12 tis. Kč namísto příspěvku za rok 2012 sníženého o 6 tis. Kč).
  • Zákonem č. 403/2012 Sb. byl v zákoně o daních z příjmů zvýšen limit pro platby zaměstnavatele jako příspěvků do 3. důchodového pilíře (posuzována v úhrnu s příspěvkem na soukromé životní pojištění)  v § 6 odst. 9 písm. p) z 24 tis. Kč na 30 tis. Kč ročně
  • Pro rok 2013 byly změněny sazby cestovních náhrad - např. sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem klesla o 10 hal na 3,60 Kč za 1 km jízdy.
  • Od roku 2013 došlo ke změně struktury daňové správy upravené do konce roku 2012 zákonem o územních finančních orgánech (ÚFO) na strukturu podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Daňová správa je od 1.1.2013 nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a dále bude tvořena Odvolacím finančním ředitelstvím se sídlem v Brně a 14 finančními úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaným finančním úřadem. Finanční úřady pro jednotlivé kraje mají územní pracoviště (ÚzP), a to v místech dřívějších 199 finančních úřadů. Odvolací finanční  ředitelství má prozatím zřízeno 8 územních pracovišť odpovídajících dřívějším 8 finančním ředitelstvím. Zřízení krajských finančních úřadů znamená např. to, že místně příslušným finančním úřadem v působnosti dřívějšího Finančního úřadu v Říčanech či v Berouně je od 1.1.2013 kterékoli územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj (např. ÚzP Praha – západ); veškerá územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj mají společný bankovní účet (matriková část 77628111) atd. Nová čísla (matrikové části) jednotlivých krajských finančních úřadů jsou dostupná zde.

 

Přehled o změnách daňové a účetní legislativy pro rok 2013 Vám přináší zvuková nahrávka DAŇOVÉ NOVINKY 2013 v mp3 (4 hod a 13 min čistého času) včetně podkladového materiálu v pdf podobě (26 stran). Změnám V DPH od 1.1.2013 je věnován zvukový záznam  přednášky NOVELA DPH OD 1.1.2013 v mp3 (cca 5 hod čistého času) včetně podkladového materiálu v pdf podobě (26 stran).

 

—————

Zpět