Třetí důchodový pilíř - daňový odpočet od roku 2017 podle nových pravidel

01.03.2018 23:26

Daňový odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření za rok 2017 podle nových pravidel

Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017 resp. v ročním zúčtování daně prováděném za rok 2017, je zvýšení maximální částky odpočtu od základu daně až na 24 tis. Kč – toto maximum se od roku 2017 týká jak penzijního připojištění se státním příspěvkem resp. doplňkového penzijního spoření, ale i soukromého životního pojištění.

U soukromého životního pojištění se stejně jako v minulosti od daňového základu odečítá přímo uhrazené pojistné. V případě daňového odpočtu u penzijního připojištění se státním příspěvkem resp. doplňkového penzijního spoření je nutno zohlednit, že tento produkt je (až do měsíčního příspěvku účastníka 1 tis. Kč) podporován přímo, a to formou státního příspěvku. Aby nedocházelo k duplicitní podpoře penzijního připojištění se státním příspěvkem resp. doplňkového penzijního spoření, bylo možné v minulosti od daňového základu odečíst pouze uhrazené příspěvky účastníka snížené o pevnou částku 12 tis. Kč. Dřívější technika výpočtu daňového odpočtu ovšem nereagovala na případy, kdy byly příspěvky hrazeny pouze po část roku, a proto byla technika výpočtu počínaje obdobím roku 2017 změněna:

  • Nově se při výpočtu daňového odpočtu od základu daně se od uhrazených příspěvků neodečítá fixní částka 12 000 Kč,
  • Nově se uhrazené příspěvky snižují o jejich část, ke které se vztahuje maximální státní podpora. Tzn., že odpočet odpovídá úhrnu části příspěvků, ke kterým již nenáleží státní podpora.
  • Pokud je smlouva např. v průběhu roku uzavřena smlouva s měsíčním příspěvkem 3 000 Kč od srpna (5 měsíců v roce uzavření), tak:
    • podle pravidel roku 2016 daňový odpočet činil 3 000 Kč… 5 x 3 000 Kč – 12 000 Kč = 3 000 Kč
    • podle pravidel roku 2017 daňový odpočet činí 10 000 Kč… 5 x (3 000 Kč – 1 000 Kč) = 10 000 Kč

Částku, kterou lze odečíst od daňového základu, nebude nutné pracně počítat, protože bude přímo uvedena na potvrzení příslušnou penzijní institucí.

I v roce 2017 a 2018 např. platí, že při jednorázově vyplaceném vyrovnání při řádném ukončení smlouvy:

  • zůstávají zachovány dříve uplatněné daňové odpočty
  • výnosy (připsané úroky) jsou zdaněny 15% srážkovou daní
  •  15% srážkovou daní jsou zdaněny také případné příspěvky zaměstnavatele (včetně výnosů z těchto příspěvků).

Podrobně se daňovým dopadům řádného či předčasného ukončení penzijního připojištění se státním příspěvkem resp. doplňkového penzijního spoření a soukromého životního pojištění věnuje zvuková nahrávka přednášky ZDANĚNÍ MEZD – ZMĚNY 2017/2018 , ze které si můžete poslechnout krátkou ukázku.

 

—————

Zpět