Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2017

02.12.2017 19:38

Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

Finanční správa zveřejnila formulář a příslušné přílohy k daňovému přiznání za rok 2017 - formuláře v pdf podobě jsou dostupné ZDE. Formuláře v .xml struktuře by měly být zveřejněny v průběhu prosince a od ledna by mělo být umožněno podávat toto přiznání z aplikace EPO.

Formulář daňového přiznání nadále vyžaduje podávání přílohy E - "Přehled transakcí se spojenými osobami", a to v případech, kdy právnická osoba splní alespoň jedno z těchto kritérií:
a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč,
nebo
b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, nebo
c) průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 50, za předpokladu, že:
1) uskutečnila transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí - v tomto případě přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám,
nebo
2) vykázala na ř. 200 daňovou ztrátu, a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. V tomto případě přílohu vyplní
ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
3) je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. V tomto případě přílohu vyplníve vztahu ke všem spojeným osobám.

Oproti minulým letům příloha E obsahuje podrobnější členění údajů - např. v tabulce B budou nově samostatně vykazovány údaje o nájmu, v tabulce C údaje o finančních a bankovních zárukách (samostatně o poskytnutých a samostatně o přijatých) - viz informace Finanční správy z 17.4.2018.

 

 

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017

Finanční správa zveřejnila formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 – dostupno ZDE. Jedná se o tyto tiskopisy:

 • formulář přiznání k DPFO 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24
 • pokyny k vyplnění daňového přiznání 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 25
 • příloha č. 1 pro výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů – 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 13
 • příloha č. 2 pro výpočet dílčího základu daně z nájmu dle § 9 a z ostatních příjmů dle § 10 zákona o daních z příjmů – 25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 13
 • příloha č. 3 pro výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí - 25 5405/P3 MFin 5405/P3 - vzor č. 13.

Stejně jako pro rok 2016 bude i pro rok 2017 vydán zjednodušený tiskopis 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2 pro poplatníky, mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky).

Koncepčně se tiskopis nijak neodlišuje od tiskopisu za předchozí roky. Ve vysvětlivkách je reagováno na aktuální parametry a legislativní změny, které jsou rozhodné pro zdaňovací období roku 2017:

 • na řádku 48 lze uplatnit odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření až do výše 24.000 Kč (v minulých letech byla maximální částka odpočtu poloviční, tj. 12.000 Kč). Zároveň je zde reagováno na změnu výpočtu tohoto odpočtu – ten se nemusí automaticky rovnat úhrnu plateb poplatníka sníženému o částku 12.000 Kč, ale stanoví se jako úhrn plateb, ke kterým nenáleží státní příspěvek. Částka odpočtu je zřejmá z potvrzení vystaveného příslušnou institucí penzijního pojištění a pouze se porovná s nov limitem 24.000 Kč.
 • na řádku 49 lze uplatnit odpočet na soukromé životní pojištění ve výši plateb uhrazených v roce 2017 na toto pojištění, a to až do výše 24.000 Kč (v minulých letech byla maximální částka odpočtu poloviční, tj. 12.000 Kč).
 • solidární zvýšení daně na řádku 59 se uplatňuje ve výši 7 % z částky (úhrn příjmů ze závislé činnosti dle § 6 + zisk ze samostatné činnosti dle § 7) překračujících 1.355.136 Kč (za rok 2016 se jednalo o částku 1.296.288 Kč).
 • tzv. školkovné (sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení dle  § 35bb) se uplatňuje na řádku 69a ve výši až 11.000 Kč na jedno dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 9.900 Kč).
 • na řádku 72 daňové zvýhodnění na dítě se uplatňuje ve výši:
  • 13.404 Kč na prvé dítě (stejně jako za rok 2016)
  • 19.404 Kč na druhé dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 17.004 Kč)
  • 24.204 Kč na třetí a každé další dítě (za rok 2016 se jednalo o částku 20.604 Kč)

Stejně jako za rok 2016 lze i za rok 2017 uplatnit na řádku 69b slevu na evidenci tržeb ve výši až 5.000 Kč. Tato sleva se za rok 2017 týká těch, kterým v tomto roce poprvé vznikla povinnost zaevidovat tržbu a tuto povinnost splnili. Pokud někomu vznikla povinnost zaevidovat tržbu již v roce 2016, nemůže slevu uplatnit za rok 2017. Za rok 2017 nemůže uplatnit slevu ani ten, který eviduje v tomto roce tržby dobrovolně a povinnost mu vznikne až v roce 2018.

Do příloh č. 1 a č. 2 se promítla novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 170/2017 Sb., která:

 • snížila maximální částky výdajů, které lze uplatnit procentem z příjmů, na polovinu

a současně

 • zrušila omezení dle § 35ca:

Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže

a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) (sleva na manžela/manželku),

b) uplatnit daňové zvýhodnění (daňové zvýhodnění na dítě).

Protože podle přechodného ustanovení si může poplatník zvolit, zda obě změny současně použije až za rok 2018 nebo již pro rok 2017, přibyla v uvedených přílohách rubrika „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“. Při zvolení nižšího limitu se pro rok 2017 § 35ca zrušený novelou č. 170/2017 Sb. neuplatní, při zvolení dosavadního limitu se § 35ca uplatní.

 

 

—————

Zpět