NOVELA DANĚ SILNIČNÍ OD 1.6.2017

29.01.2018 22:34

Zákon o dani silniční je poměrně stálým právním předpisem, v minulosti byl naposledy novelizován k 1.1.2015 - jednalo se však pouze o drobnou legislativně technickou novelu, která nepřinesla žádné věcné změny.

1.6.2017 byl novelizován zákonem 63/2017 Sb. - jedná se legislativně technickou novelou bez zásadních dopadů na běžnou praxi.

Zákon č. 63/2017 je v prvé řadě novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V zákoně o dani silniční došlo k legislativně technickým změnám právě v návaznosti na zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na jeho terminologii.   Např. pro osvobození vozidel používajících jako palivo LPG či CNG nebo vybavených motorem umožňujícím spalování směsi E85 došlo k formální úpravě. Podle předchozí úpravy se osvobození vztahovalo na vozidla používající jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG nebo na vozidla vybavená motorem určeným výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu označovaného jako E 85. Uvedené osvobození je beze změny zachováno, ale protože se mohou v technickém průkazu objevit i jiné údaje o palivu než LPG či CNG resp. E85, tak zákon nově tato označení již neuvádí, když podle § 3 písm. f) osvobození nově platí pro vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu

 

Možné zápisy údajů o palivu měly být dle důvodové zprávy zveřejněny v pokynech pro vyplnění přiznání k dani silniční, ale nestalo se tak.

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

 

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/