Otcovská od února 2018

02.02.2018 16:31

Novela zákona o nemocenském pojištění č. 148/2017  s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče) dle § 38a a násl. zákona o nemocenském pojištění. Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte.

Registrovaným návštěvníkům těchto stránek byla k otcovské dne 11.1.2018 rozeslána samostatná informace .

Výše otcovské činí, stejně jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství), 70 % denního vyměřovacího základu. Protože účinnost novely je stanovena na 1.2.2018, bude možné otcovskou čerpat v případě narození dítěte 21.12.2017 nebo později - podle přechodného ustanovení nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 148/2017 Sb.

Nástup na otcovskou je obecně třeba určit nejdříve na den narození dítěte a nejpozději na den, kdy uplyne 6 týdnů od narození dítěte (k datu narození dítěte přičteme 41 dnů a tento den lze nejpozději zahájit čerpání otcovské). Pokud se dítě narodilo před 1.2.2018, tak lze pochopitelně čerpání zahájit nejdříve dnem 1.2.2018; pokud se dítě narodlilo 21. nebo 22.12.2017, je čerpání otcovské nutno zahájit 1.2.2018. Pokud se dítě narodilo např. 31.12.2017, tak je nástup na otcovskou nutno stanovit v rozmezí 1.2.2018 až 10.2.2018 atd.

Zaměstnanec o otcovskou žádá prostřednictvím svého zaměstnavatele na tiskopisu číslo "89 113 0" Žádost o dávku otcovské poporodní péce (otcovskou) (dle §109 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel, stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, odešle žádost spolu s přílohou (tiskopis číslo "89 621 13", který byl k 1.2.2018 rovněž aktualizován) příslušné správě sociálního zabezpečení.

OSVČ (pokud je nemocensky pojištěna a vznikl-li jí z jejího nemocenského pojištění nárok na tuto nemocenskou dávku - tzn., že je účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou) žádá o otcovskou sama příslušnou správu sociálního zabezpečení, u které je registrována. Po dobu čerpání otcovské nemůže OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Informace správy sociálního zabezpečení k otcovské jsou dostupné ZDE. Leták ČSSZ k otcovské je dostupný ZDE.

Zaměstnanec má podle § 196 zákoníku práce možnost požádat svého zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, a to po dobu od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají - maximálně do 3 let věku dítěte. Zaměstnavatel je povinen rodičovskou dovolenou poskytnout. V této věci nedochází od 1.2.2018 k žádné změně a zaměstnavateli nevznikají žádné nové povinnosti. Pochopitelně lze očekávat, že v souvislosti s otcovskou budou zaměstnanci častěji o žádat o rodičovskou dovolenou.  Do § 192 zákoníku práce se od 1.2.2018 doplňuje, že při pracovní neschopnosti v době čerpání otcovské již nenáleží náhrady mzdy od zaměstnavatele.

 

    

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

—————

Zpět