Daň ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018

21.02.2018 19:42

 

Na novém webu www.behounek.eu naleznete:

 

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro zdaňovací období 2018

Finanční správa zveřejnila odpovědi na dotazy týkající se vyúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2017, ročního zúčtování daně za rok 2017 a uplatnění daně ze závislé činnosti v roce 2018.

Na stránkách finanční správy je dostupný také výklad aktualizovaný na podmínky roku 2018 – např. včetně uplatnění nových pravidel pro srážkovou daň.

Odpovědi na dotazy pokrývají tyto tematické okruhy:

  • vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017, potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017
  • uplatnění slev na dani
  • uplatnění daňového zvýhodnění
  • problematiky daňových nerezidentů
  • zdanění příjmu studenta za rok 2017
  • příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění

Této problematice je věnována velice malý prostor a např. není upozorněno na uvádění příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (pokud splňuje podmínky pro osvobození) do potvrzení o zdanitelných příjmech nebo na novou koncepci potvrzení pro uplatnění odpočtu „penzijka“, která by měla být vystavována penzijními společnostmi v souladu s § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 (podle přechodného ustanovení v čl. II zákona č. 170/2017 Sb. se tato nová úprava použije již pro zdaňovací období roku 2017), podle kterého zaměstnanec nezdanitelnou část základu daně prokazuje:

potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek

Na potvrzeních vystavených v souladu s uvedeným ustanovením zákona o daních z příjmů je tedy nově uváděna přímo částka určená k odpočtu od daňového základu (maximálně lze za rok 2017 odečíst částku 24 tis. Kč), tzn., že se částka uvedená na potvrzení nesnižuje o 12 tis. Kč, jak tomu bylo v minulosti. Drtivá většina penzijních společností vystavuje za rok 2017 potvrzení v souladu s výše uvedeným ustanovením ZDP; bohužel však existují výjimky a proto je nutné danou věc překontrolovat a event. si vyžádat potvrzení odpovídající zákonu o daních z příjmů.

Uvedené problematice se podrobně (vč. daňových dopadů předčasného či řádného ukončení smluv) věnuje zvuková nahrávka přednášky Zdanění mezd – změny 2017/2018, ze které si můžete poslechnout krátkou ukázku.

—————

Zpět