Novinky

Novela daňového řádu - rozšíření informační povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz

16.06.2018 12:02
Novela daňového řádu - rozšíření informační povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz Dne 5.6.2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu č. 94/2018 Sb. Tato novela: rozšířila informační povinnosti bank a podobných subjektů vůči správcům daně (novelizovaný § 57 odst. 3). zavedla pro...

Interpretace Národní účetní rady

15.06.2018 10:54
Národní účetní rada (NÚR) zveřejnila schválenou interpretaci I–37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se zůstatky účtů Výdajů resp. Příjmů příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se...

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

11.06.2018 21:51
Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn   Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou založenou pro přípravu nové účetní legislativy vydává na základě četných dotazů k problematice účtování a vykazování digitálních měn Sdělení k účtování a...

DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem a dovozem

18.04.2018 21:20
DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem a dovozem Finanční správa svou informací o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží poměrně zásadně od 1.3.2018 změnila správní praxi u uplatnění DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících...

Elektronická evidence tržeb

15.03.2018 19:49
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) Evidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Od 1.7.2017 byla v zákoně o evidenci tržeb formálně novelizována oblast přestupků a správních deliktů (nově jen přestupků), a to...

Jednotný kurs za rok 2017

15.03.2018 19:48
Jednotný kurs pro rok 2017 Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kursu uplatněného v účetnictví, tj. z: kursu ČNB platného k datu uskutečnění účetního...

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2018

08.03.2018 12:18
Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny: všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu přepočítací koeficient za stejné období. Pro důchody přiznávané...

Prohlášení k dani pro rok 2018

08.03.2018 10:28
Na novém webu www.behounek.eu naleznete: článek zdanění mezd od ledna 2018 článek potvrzení pro daňový odpočet "penzijka" praktickou informaci Minimální mzda praktickou informaci Roční zúčtování daně praktickou informaci Prohlášení 2018 - vzor 26 praktickou informaci Výklady finanční správy...

DPH SE TÝKÁ I PRONAJÍMATELŮ

08.03.2018 09:59
DPH se týká i pronajímatelů Od fyzických osob lze často slyšet názor – DPH se mne netýká, protože mám příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, nepotřebuji živnostenské oprávnění a nepodnikám. Tento názor, byť je velice rozšířený, je naprosto mylný. Předmětem DPH je tzv....

Procentuální výdaje od roku 2018

07.03.2018 17:32
Tento článek upozorňuje na snížení maximální částky procentuálních výdajů (výdaje uplatňované procentem z příjmů), které se povinně uplatní poprvé v daňovém přiznání za rok 2018 a které je současně doprovázeno zrušením omezení v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/