Interpretace Národní účetní rady

15.06.2018 10:54

Národní účetní rada (NÚR) zveřejnila schválenou interpretaci I–37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se zůstatky účtů Výdajů resp. Příjmů příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se nepřepočítávají.

Interpretace NÚR jsou zveřejňovány ZDE.

V poslední době byly schváleny tyto interpretace:

  • I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání z ledna 2016 (např. řeší okamžik uvedení do užívání u koupě automobilu na konci účetního období, které je poprvé zaregistrováno k provozu a je mu přidělena plnohodnotná registrační značka až v následujícím účetním období)
  • I-34 Rezervy na likvidace z června 2016
  • I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností  z října 2016 reagující na změny účetních předpisů od 1.1.2016
  • I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu  z dubna 2017 řešící vyčíslení konsolidačního rozdílu při prvním sestavení konsolidované účetní závěrky, jejíž povinnost pro účetní jednotku vznikla až několik let po datu jejího ovládnutí (akvizice).
 
 

 

—————

Zpět