Interpretace Národní účetní rady

15.06.2018 10:54

Národní účetní rada (NÚR) zveřejnila schválenou interpretaci I–37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se zůstatky účtů Výdajů resp. Příjmů příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se nepřepočítávají.

Interpretace NÚR jsou zveřejňovány ZDE.

V poslední době byly schváleny tyto interpretace:

  • I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání z ledna 2016 (např. řeší okamžik uvedení do užívání u koupě automobilu na konci účetního období, které je poprvé zaregistrováno k provozu a je mu přidělena plnohodnotná registrační značka až v následujícím účetním období)
  • I-34 Rezervy na likvidace z června 2016
  • I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností  z října 2016 reagující na změny účetních předpisů od 1.1.2016
  • I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu  z dubna 2017 řešící vyčíslení konsolidačního rozdílu při prvním sestavení konsolidované účetní závěrky, jejíž povinnost pro účetní jednotku vznikla až několik let po datu jejího ovládnutí (akvizice).
 
 

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/