DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem a dovozem

18.04.2018 21:20

DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem a dovozem

Finanční správa svou informací o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží poměrně zásadně od 1.3.2018 změnila správní praxi u uplatnění DPH u přepravy a dalších služeb souvisejících s vývozem – od 1.3.2018 nelze uplatnit osvobození těchto služeb, pokud nejsou poskytnuty přímo vývozci nebo příjemci zboží (viz příklad 2).

Příklad 1

Tuzemský přepravce (plátce DPH) poskytuje přepravu zboží z ČR do Švýcarska, a to pro tuzemského vývozce.

V tomto případě je přeprava zboží související s jeho vývozem z EU poskytnuta přímo vývozci a je nadále (i po 1.3.2018) osvobozena od daně dle § 69 odst. 1 zákona o DPH resp. dle čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice. Pokud by přepravní služba byla poskytnuta příjemci zboží a příjemcem zboží ve Švýcarsku by byl subjekt se sídlem v ČR, uplatnil by přepravce osvobození také; pokud by příjemcem zboží byl subjekt sídlící ve Švýcarsku, byla by přepravní služba fakturována bez české daně z důvodu, že místo poskytnutí této služby pro účely DPH by bylo mimo ČR.

Příklad 2

Tuzemský přepravce 1 (plátce DPH) poskytuje přepravu zboží z ČR do Švýcarska, a to pro jiného tuzemského přepravce 2. tuzemského vývozce.

V tomto

 

Příklad 2

Tuzemský vývozce zboží si objedná přepravu zboží z ČR do Švýcarska u tuzemského přepravce 1. Přepravce 1 zboží nebude přepravovat sám, ale přepravu (celou nebo jen její část) zajistí u tuzemského přepravce 2.  

V tomto případě neposkytuje přepravce 2 svoji službu ani vývozci, ani příjemci zboží a od 1.3.2018 musí tuto službu účtovat s daní. Přepravce 1 nadále (i po 1.3.2018) účtuje tuzemskému vývozci své služby včetně přepravy zboží jako plnění osvobozené od daně dle § 69 odst. 1 zákona o DPH a má nárok na odpočet daně účtované mu přepravcem 2.

Služby související s dovozem mohou být i po 1.3.2018 nadále osvobozeny od daně i v případě, kdy nejsou poskytnuty přímo dovozci či odesílateli zboží – nutnou podmínkou ovšem je, že má být hodnota této služby zahrnuta do základu daně.

Příklad 3

Tuzemský dovozce zboží uzavře zasílatelskou smlouvu s tuzemskou spediční firmou na zajištění přepravy zboží ze Švýcarska do ČR včetně zajištění celních formalit a ta svým jménem a na účet dovozce objedná přepravu zboží u tuzemského přepravce (plátce DPH).

Protože se jedná o zasílatelskou smlouvu, zajišťuje spediční firma přepravu zboží sice svým jménem, ale na účet dovozce – to znamená, že cena přepravy účtovaná tuzemským přepravcem je následně spediční firmou přeúčtována v plné výši dovozci; dovozce tedy vynaloží náklady na přepravu související s dovozem ve výši účtované přepravcem spediční firmě a tyto náklady je povinen zahrnout do základu daně při dovozu zboží. Podmínky pro osvobození přepravní služby účtované spediční firmě od DPH jsou tedy splněny. Pokud by v tomto případě přepravní firma zatížila přepravní službu DPH, spediční firma by neměla nárok na odpočet této daně.

Závěrem je třeba zdůraznit, že v případě přepravních a dalších služeb, které souvisí s obchody v rámci EU (především tedy dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu), se nadále uplatňuje standardní režim DPH. To znamená, že pokud je přepravní služba poskytnuta zákazníkovi sídlícímu v ČR, uplatní se na tuto službu česká DPH.

Příklad 4

Tuzemský prodávající si objedná přepravu zboží z ČR do Španělska u tuzemského přepravce 1. Přepravce 1 zboží nebude přepravovat sám, ale přepravu (celou nebo jen její část) zajistí u tuzemského přepravce 2.  

V tomto případě bude přepravce 2 přepravu zboží  účtovat přepravci 1 s DPH a přepravce 1 bude přepravu zboží účtovat prodávajícímu rovněž s DPH.

 

—————

Zpět