Prohlášení k dani pro rok 2018

08.03.2018 10:28

Na novém webu www.behounek.eu naleznete:

 

 

 

PROHLÁŠENÍ K DANI ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018 – VZOR Č. 26

 

 

 

Tento článek je věnován novému tiskopisu prohlášení k dani vydanému pro rok 2018 (vzor č. 26) a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr a dalších příjmů ze závislé činnosti je věnován článek Změny ve zdanění mezd od ledna 2018; článek Daň ze závislé činnosti za rok 2017 a 2018 upozorňuje na aktualizaci informací finanční správy k tomuto tématu.

Pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – jedná se o vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457.

Oproti dosavadní praxi došlo především k těmto změnám:

  • součástí tiskopisu již není žádost o provedení ročního zúčtování daně (v podstatě jde tedy o prvý list dosud používaného tiskopisu)
  • tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období (bude jej tedy nutné každoročně vyplňovat celý včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance).

Pro zdaňovací období roku 2018 je nadále plně využitelný tiskopis vzor č. 25 (vydaný pro rok 2017) či vzor č. 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24, který byl vydán pro rok 2016, nedoporučuje).

Nové tiskopisy „prohlášení k dani“ jsouk dispozici na finančních úřadech od prosince loňského roku, tiskopisy vzoru č. 25 již dále tiskem vydávány nebudou – jsou však nadále dostupné ve webové databázi finanční správy a bude tedy možné si je vytisknout.

Příklad 1

Zaměstnanec podepsal na rok 2017 prohlášení k dani na tiskopisu vzor č. 25. Může na stejném formuláři učinit prohlášení k dani i na rok 2018?

Ano, může. Na tomto formuláři bude moci na začátku roku 2019 požádat o roční zúčtování daně za rok 2018.

 

Příklad 2

Zaměstnanec nastupuje v březnu do zaměstnání. Může prohlášení k dani na rok 2018 učinit na tiskopisu prohlášení k dani vzor č. 25?

Ano, může. Na tomto formuláři bude moci na začátku roku 2019 požádat o roční zúčtování daně za rok 2018.

 

Pro zdaňovací období roku 2018 byl zveřejněn také zcela nový tiskopis Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tento tiskopis však zatím nebude vydán tiskem, protože má být poprvé použit až pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2018, tedy na počátku roku 2019. Žádost o roční zúčtování daně je zcela nový tiskopis 25 5457B, vzor č. 1 – jedná se v podstatě o odtržený druhý list z dosavadních formulářů „prohlášení k dani“. Stejně jako u tiskopisu „prohlášení k dani“ vzoru č. 26 bude tiskopis „ročního zúčtování“ určen pouze na jedno zdaňovací období. Nic ovšem nebude bránit požádat o roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) na tiskopisu „prohlášení k dani“ vzor č. 25 či 24.

Důvodem pro vydání nových tiskopisů je skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018 není nutné prohlášení k dani provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Tiskopis „prohlášení k dani“ vzor č. 26 a tiskopis „ročního zúčtování“ vzor č. 1 jsou, spolu s komentářem finanční správy, dostupné ZDE. Dostupná je také pdf verze „prohlášení k dani“ vzor č. 26 v interaktivní podobě, ve které lze příslušné údaje vyplnit v počítači. Zveřejněna byla také struktura .xml formuláře „prohlášení k dani“, .xml struktura „ročního zúčtování“ bude zveřejněna až v průběhu roku 2018.

Novinkami ve zdanění mezd Vás provede zvuková nahrávka přednášky ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018, novinkám v daních z příjmů je věnována zvuková nahrávka přednášky DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. S přehledem novinek za rok 2017 a pro rok 2018 Vás seznámí zvuková nahrávka přednášky ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018.

 

 

—————

Zpět