Jednotný kurs za rok 2017

15.03.2018 19:48

Jednotný kurs pro rok 2017

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kursu uplatněného v účetnictví, tj. z:

  • kursu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu

popř.

  • z pevného kursu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:

  • kurs stanovený dle účetních pravidel

anebo

  • jednotný kurs.

Jednotný kurs se za zdaňovací období roku 2017 počítá jako průměr vypočtený z kursu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2017 – výsledky tohoto výpočtu za rok 2016 zveřejnilo GFŘ v pokynu D-36. Jednotný kurs za rok 2017 vychází např. na:

  • 26,29 Kč/EUR
  • 23,18 Kč/USD.

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kursem anebo jednotným kursem – může si přitom vybrat kurs výhodnější. Při volbě účetního kursu má přitom poplatník, který nevede účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky – může tedy využít jak pevného kursu, tak kursu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2017 z EUR na Kč  použít např.:

  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2017 jednotný kurs 26,29 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2017 pevný kurs stanovený pro rok 2017 jako roční kurs platný k 1.1.2017, tj. 27,020 Kč/EUR
  • pro veškeré příjmy a výdaje roku 2017 pevný kurs stanovený pro rok 2017 jako měsíční kurs, tj. pro příjmy a výdaje z ledna 2017 kurs 27,020 Kč/EUR platný k 1.1.2017, pro příjmy a výdaje z dubna 2017 kurs 27,030 Kč/EUR platný k 1.4.2017 atd.

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kursu pro přepočet výdajů vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2017 zdaňován příjem z prodeje akcie nakoupené v cizí měně v roce 2016. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kursu dle účetních pravidel.

 

—————

Zpět