Pomůcka k určení sazeb DPH

Obecně se u zboží i u služeb uplatňuje základní sazba daně 21 %. Výjimkou z tohoto pravidla je:

  • první snížená sazba daně 15 % pro poskytnutí služby uvedené v příloze č. 2 zákona o dph
  • první snížená sazba daně 15 % pro dodání (prodej) zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona o dph a pro dodání tepla a chladu
  • druhá snížená sazba daně 10 % pro dodání (prodej) zboží uvedeného v příloze 3a zákona o dph
  • první snížená sazba daně 15 % u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení podle § 48 zákona o dph
  • první snížená sazba daně 15 % u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení podle § 49 zákona o dph.

Pro určení sazby dph u služeb je rozhodující zatřídění dle klasifikace produkce CZ-CPA (a dále ještě případně slovní popis uvedený v příloze 2 zákona o dph či definice pojmů „pravidelná hromadná přeprava osob“ a „oprávněním k výkonu práva dílo užít“ uvedené v příloze 2).  

Klasifikace CZ-CPA včetně vysvětlivek je zveřejněna  na webových stránkách Českého statistického úřadu – klasifikace CZ-CPA. Klasifikace CZ-CPA byla vydána s účinností od 1.1.2008 a s účinností od 1.1.2015 byla aktualizována, pro účely dph je i v roce 2018 rozhodující klasifikace platná od 1.1.2008 do 31.12.2014.

Pro určení, zda se u dodání zboží podle  přílohy 3 resp. přílohy 3a uplatňuje první resp. druhá snížená sazba daně, se vychází z tzv. kombinované nomenklatury celního sazebníku (a dále ze slovního popisu v tabulce 3 resp. 3a a definice pojmu „noviny“ a „reklama“ v tabulce 3 resp. definice pojmu „noviny“, „počáteční a pokračovací kojenecká výživa“ „tištěná kniha“, „obrázková kniha“ a „reklama“ v tabulce 3a). Celní správa legislativu a další informace zveřejňuje v přehledu ke kombinované nomenklatuře. V roce 2018 se vychází z kombinované nomenklatury účinné od 1.1.2018 (příloha I nařízení Komise (EU) 2017/1925, která od 1.1.2018 nahradila přílohu I nařízení (EHS) 2658/87 novým zněním – na webových stránkách celní správy byla zveřejněna pracovní pomůcka změn kombinované nomenklatury od 1.1.2018). V roce 2018 byla kombinovaná nomenklatura (příloha I nařízení Komise (EU) 2017/1925), dále novelizována prováděcími nařízeními  Komise (EU) 2018/125 a 2018/396.

Zařazení do kombinované nomenklatury pochopitelně není snadné a proto k ní Evropská komise v roce 2015 vydala vysvětlivky. Problémem ovšem je, že vysvětlivky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány a není zpracováváno aktuální úplné znění těchto vysvětlivek - praktickou pomůckou v této věci tak jsou Doplňky k vysvětlivkám, což je soubor všech aktualizací a doplňků k vysvětlivkám, které jsou vyhlašovány v Úředním věstníku EU a které celní správa na svých webových stránkách průběžně doplňuje (např. k datu 20.3.2018 doplňky končí  aktualizací textu k položkám „4202 31 00 až 4202 39 00 Výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce“, která byla v Úředním věstníku vyhlášena dne 13.3.2018.