ObvyklÝ urok

V případě, kdy je uzavírán úvěr či půjčka za běžných podmínek, lze při stanovení obvyklého úroku vycházet z publikací statistik měsíčně zveřejňovaných ČNB:

 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/menova_stat_publ/index.html

 

 Konkétně v bodě 4 tabulky 10 jsou zveřejňovány pro jednotlivé druhy obchodů o průměrné výši úroků z nově uzavíraných obchodů.