ZMĚNY V DPH OD 29.7.2016

ZMĚNY V DPH OD 29.7.2016

DPH od 29.7.2016, nový formulář přiznání a kontrolního hlášení a Intrastat

V oblasti DPH došlo od 29.7.2016 v souvislosti s novým celní zákonem k řadě změn. Změny neplynou pouze z novelizace zákona o DPH, ale i z novelizace dalších předpisů (zejména zákona o Finanční správě ČR). Počínaje výkazem za srpen dochází také ke změnám v Intrastatu. V návaznosti na novelu zákona o DPH byl vydán nový tiskopis formuláře daňového přiznání a změny se týkají také kontrolního hlášení.

 

Ke změnám v DPH a souvisejících předpisech nabízíme komentář v rozsahu 15 stran za symbolickou cenu 40 Kč + DPH. Komentář v případě zájmu obdržíte obratem po úhradě platební kartou nebo po připsání úhrady na účet – OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ.

 

Podrobný komentář se věnuje např.: 

  • přehledu celních předpisů EU
  • zavedení celostátní působnosti finančních úřadů včetně související úpravy plných mocí pro daňové řízení,
  • zavedení přístupu pro správce daně do  Rejstříku zástav a možnosti získávat informace z Rejstříku trestů
  • změnám souvisejícím s novými celními předpisy a dalším změnám u přeshraničních obchodů (např. nové vymezení celních režimů, zrušení zvláštní úpravy pro svobodná pásma a seznam těchto pásem, zrušení potvrzeného rozhodnutí celního úřadu jako daňového dokladu při vývozu, přiznávání daně při nákupu zboží s místem plnění v ČR od osoby neusazené v ČR)
  • lhůtám u kontrolního hlášení a nové úpravě pokut souvisejících s kontrolním hlášením
  • podrobný popis změn v novém formuláři daňového přiznání a změn v podání kontrolního hlášení
  • informace k Intrastatu - např. komentář Českého statistického úřadu a Generálního ředitelství cel k přepočtu vykazovaných hodnot na Kč či k opravám vykazovaných hodnot u dobropisů apod.

 

Zkrácená verze komentáře byla rozeslána registrovaným návštěvníkům těchto stránek dne 23.8.2016 a můžete si ji zdarma stáhnout ZDE.