Vysvětlivky evropské komise k daňovým dokladům

Vysvětlivky Evropské komise k 2. směrnici o fakturaci,  útvaru (generálního ředitelství) pro  Daně a cla (TAXUD)  ze dne 25.10.2011: Fakturace vysvetlivky.pdf (368,8 kB)