Společník a jednatel SRO 2018 - zvuková nahrávka

Společník a jednatel SRO 2018 - zvuková nahrávka

 

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 16.4.2018 + podkladový materiál v pdf podobě (včetně vzoru stručné smlouvy o výkonu funkce).

JAKO BONUS ZÍSKÁTE ZDARMA PODROBNÝ KOMENTÁŘ K ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU a dále komentář ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV.

 

Ukázka nahrávky    věnovaná přiměřenému použití zákoníku práce na smlouvu o výkonu funkce.

Cena nahrávky je 1 413,- Kč + DPH (celkem 1.710 Kč). Účastníkům našich přednášek nabízíme v omezeném množství nahrávku na CD s významnou slevou - zakoupíte na námi pořádaných přednáškách.

Nahrávku je možno stáhnout z internetu ve formátu mp3 a opakovaně si ji bez omezení přehrávat na počítači či dalších zařízeních (chytrý telefon, záznamník, přehrávač, autorádio s přehrávačem apod.) a využít tak čas např. při jízdě autem či vlakem. Nahrávka je pro snadné přehrávání rozdělena rozdělena na 6 částí. Součástí jsou i podkladové materiály a stručný obsah v PDF.

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními otázkami vztahu mezi s.r.o. a jejím společníkem resp. jednatelem.

Přednáška je zaměřena na řešení běžných problémů včetně daňových a účetních souvislostí.

Přednáška je zaměřena zejména na menší, rodinné, společnosti.

Přednáška je určena zejména účetním, daňovým poradcům a auditorům, ale také společníkům a jednatelům a osobám, které založení s.r.o. teprve plánují.

Vzor jednoduché smlouvy o výkonu funkce  součástí podkladových materiálů.

Délka zvukového záznamu je 4 hod 33 min čistého času, navíc získáváte bonus ve formě záznamu v délce 1 hod 15 min.


Obsah přednášky:

01 …74 min, vztah společníka a jednatele ke společnosti

02 …12 min, souběh funkcí

03 …60 min, smlouva o výkonu funkce

04 …18 min, daně a pojistné z odměny společníka / jednatele

05 …66 min, podíly na zisku – rozdělení zisku a dalších složek vlastního kapitálu, zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku, zálohy na podíly na zisku, míra zdanění vypláceného zisku, osvobození podílu na zisku vypláceného mateřskou společností

06 …29 min, fakturace společníka / jednatele, peněžní zápůjčky, příplatek mimo základní kapitál

Celková délka nahrávky 4 hod, 21 min čistého času

 

Pro objednávky využijte objednávkového formuláře. Po objednávce Vám zašleme údaje pro platbu a po připsání úhrady Vám bude poskytnut přístup pro stažení jednotlivých částí zvukové nahrávky a podkladového materiálu z internetu.