Rozšíření RPDP od 1.7.2015 o obiloviny a další zboží v kapitolách 10 a 12 KN

Od 1.7.2015 se zásadním způsobem rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) u obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen. Nabízíme komentář v pdf podobě, který obsahuje rozbor problematiky Rozšíření RPDP od 1.7.2015 o obiloviny a další zboží v kapitolách 10 a 12 KN. Protože uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti může být od 1.7.2015 pro některé plátce novinkou, seznamuje komentář i se základními principy uplatnění RPDP a souvisejícími povinnostmi.

Komentář nabízíme za 250 Kč + DPH.

Obsah komentáře:

1. Úvod

2. Právní úprava RPDP

    2.1 Úprava ve směrnici

    2.2 RPDP v zákoně o DPH

    2.3 RPDP v nařízení č. 361/2014 Sb.

    2.4 Důvodová zpráva ke změně prováděcího nařízení od 1.7.2015

    2.5 Kombinovaná nomenklatura

    2.6 RPDP ve slovenském zákoně o dph

    2.7 Informace daňové správy

3. Základní principy RPDP

4. Obiloviny a technické plodiny od 1.7.2015

    4.1 Obiloviny

    4.2 Olejnatá semena

    4.3 Semena cukrové řepy a cukrová řepa

    4.4 Další technické plodiny

    4.5 Určení zboží k použití u spotřebitele

 

Přílohy komentáře:

  • Původní návrh + konečné znění důvodové zprávy k novelizaci prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb. od 1.7.2015
  • Vypořádání připomínek k návrhu novelizace prováděcího nařízení od 1.7.2015
  • Kapitoly 10 a 12 Kombinované nomenklatury ve znění od 1.1.2015 + vysvětlivky k těmto kapitolám ve znění od 1.1.2015
  • Usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Objednávky:

Objednávky komentáře s údaji pro fakturaci posílejte prosím na behounkovaingrid@volny.cz