ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro rok 2018 s příklady a vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka

Stručně se problematikou rozdělování zisku v sro a zdaněním podílu na zisku zabývá článek Rozdělování zisku v sro.

Za 250 Kč + DPH nabízíme podrobný komentář (14 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.

Komentář byl aktualizován 5.3.2018 a je plně použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku v průběhu roku 2018 či pro výplatu záloh na podíly na zisku v průběhu roku 2018 a 2019. Komentář zahrnuje i právní úpravu dle daňového balíčku 2017/2018.

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu 

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

 

—————

Zpět