REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ V ROCE 2018

 

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ V ROCE 2018

Za 250 Kč + DPH nabízíme komentář v pdf podobě aktualizovaný na podmínky roku 2018.

Komentář je věnován obecné úpravě režimu přenesení daňové povinnosti – vykázání v daňovém přiznání a kontrolním hlášení dodavatele i odběratele, možnost závazného posouzení, zda dané plnění podléhá standardnímu režimu anebo režimu přenesení daňové povinnosti.

Dále se komentář věnuje zatřídění daného plnění dle klasifikace CZ-CPA, které je u stavebních a montážních prací rozhodující pro uplatnění či neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti.

Komentář shrnuje názory Finanční správy k dané problematice:

  • stanovisko k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací
  • režim daňové povinnosti ve stavebnictví vůči obci jako osoby povinné k dani
  • vyjádření k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u sdružení
  • příklady posouzení jednotlivých prací jako stavebních a montážních prací podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti, jako prací, u kterých je uplatňován standardní režim zdanění, a příklady prací, kdy uplatnění či neuplatnění režimu přenesení  záleží na konkrétních podmínkách
  • Příspěvek Koordinačního výboru Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/