KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NOVÉ POVINNOSTI 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NOVÉ POVINNOSTI 2016

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 19.1.2016 + následně doplněné + podkladový materiál v pdf podobě 30 stran + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Přednáška je zaměřena podrobně na problematiku kontrolního hlášení a dále na další povinnosti (oznamování příjmů osvobozených od daně, elektronická evidence tržeb atd.). Jako bonus získáte komentář dalších změn v DPH od 1.1.2016. Celková doba nahrávky je cca 7 hod, bonus cca 1,5 hod. Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH. Zdarma máte k dispozici ukázku nahrávky (hranice 10 tis. Kč na účetním resp. daňovém dokladu).

Získáte také doplňkové materiály Finanční správy:

  • Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení
  • Odpovědi na nejčastější dotazy (doplněné o obsah)
  • Vzor formuláře kontrolního hlášení
  • Posouzení plných mocí pro účely kontrolního hlášení
  • Leták ke kontrolnímu hlášení

Objednávku posílejte na e-mail behounkovaingrid@volny.cz nebo použijte objednávkový formulář.

Obsah nahrávky:

Část 1 14 min

               právní úprava Kontrolního hlášení - § 101c (povinnost podat KH, např. u sdružení), § 101d (podání KH), § 101e (lhůty pro podání)

              

Část 2 18 min

               právní úprava Kontrolního hlášení – opravné a následné kontrolní hlášení

Část 3 9 min

               sankce + další legislativní vývoj

Část 4  9 min

               informace ke kontrolnímu hlášení, formulář kontrolního hlášení

Část 6  12 min

               hranice 10 tis. Kč na účetním resp. daňovém dokladu

Část 7  21 min

               smysl kontrolního hlášení

Část 8   13 min

               příklad

Část 9   11 min

               návaznost KH na daňové přiznání

Část 10   26 min

               záhlaví kontrolního hlášení, uváděná identifikace datové schránky /email

Část 11   9 min

               oddíl A.1 popř. B.1

Část 12   11 min

               oddíl A.2

Část 13   6 min

               oddíl A.3

Část 14   24 min

               oddíl A.4 a A.5

Část 15   64 min

               oddíl A.4 a A.5 doplnění

Část 16   28 min

               Část B (včetně příkladů na vykazování odpočtu v poměrné a krácené výši) a C

Část 17   25 min

               Evidenční čísla daňových dokladů včetně čísel zahraničních dokladů

Část 18   19 min

               časové hledisko (přijatý doklad s datem uskutečnění 2015 uplatněný v daňovém přiznání za leden 2016 apod.), uvedení do nesprávného období (§ 104 ZDPH)

Část 19   14 min

               elektronická forma podání

Část 20   24 min

               další opatření proti daňovým únikům

Část 21   13 min

               Povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob nad 5 mil. Kč

Část 22   24 min

               Elektronická evidence tržeb

Celkem 6 hod 57 min

Bonus 1 hod 32 min – aktuálně k právní úpravě dph 2015 a 2016 kromě kontrolního hlášení (změny pro rok 2015, např. režim přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží, uplatnění sazby DPH u stavebních a montážních prací od roku 2015 – změna u plošných staveb, přehled změn pro rok 2016)