KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA A VYSVĚTLIVKY KE KOMBINOVANÉ NOMENKLATUŘE - ZNĚNÍ 2015

KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA A VYSVĚTLIVKY KE KOMBINOVANÉ NOMENKLATUŘE - ZNĚNÍ 2015

Kombinovaná nomenklatura (KN) nebo též nomenklatura celního sazebníku (NCS) je přílohou I nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87  ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

KN je rozhodující např. pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na základě prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb., v platném znění.

Kombinovanou nomenklaturu resp. nařízení č. 2587 si můžete stáhnout, a to rozdělenou na 2 části:

 

K dispozici máte také vysvětlivky pro rok 2015 (z 4.3.2015) - Vysvetlivky KN 2015.pdf.

 

Informace celní správy ke kombinované nomenklatuře jsou dostupné zde.