DPH U DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU U ŘETĚZOVÝCH DODÁVEK - komentář v PDF

Komentář nabízíme v PDF podobě za 88 Kč + DPH.

Komentář je zaměřen na situace, kdy je zboží v rámci alespoň dvou obchodů mezi plátci z různých členských států přepraveno přímo od prvého prodávajícího k poslednímu kupujícímu, a vysvětluje zásadu přiřazení této jediné přepravy k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Materiál stručně shrnuje judikaturu Soudního dvora EU k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Na tento rozsudek jsme upozorňovali odběratele rozesílaných daňových novinek (informace k této registraci) v informaci rozeslané dne 21.9.2017.

Komentář má 10 stran a v prvé části se zaměřuje na zásadu přiřazení přepravy k jednomu z konkrétních obchodů v rámci řetězových dodávek včetně komentáře rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci EMAG, kde byla v roce 2006 uvedená zásada Soudním dvorem poprvé vyjádřena, a navazujících rozhodnutí ve věcech Euro Tyre Holding a VSTR.

V druhé části se komentář zaměřuje na uplatnění zásady přiřazení přepravy k jednomu z konkrétních obchodů v rámci řetězových dodávek, které by bylo možné považovat za třístranný obchod. Komentován je také rozsudek Soudního dvora ve věci Toridas z července 2017, který potvrdil nutnost uplatnění uvedené zásady i u třístranného obchodu.

 

PRO OBJEDNÁNÍ KOMENTÁŘE VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ