Daňový balíček 2017 - přehled změn DPH

Za cenu 99 Kč + dph nabízíme přehled změn zákona o DPH, které od 1.7.2017 přináší daňový balíček č. 170/2017 Sb. Materiál je v pdf podobě.

Spolu s přehledem získáte:

 • text schváleného daňového balíčku (změny zákona o DPH a přechodná ustanovení)
 • úplné znění všech paragrafů zákona o DPH, které schválený daňový balíček mění s porovnáním stávající a nové úpravy
 • uspořádanou a aktualizovanou důvodovou zprávu ke změnám zákona o DPH, a to včetně obecné části, kde se předkladatel daňového balíčku zaměřil na tyto okruhy změn DPH:
  • Komplexní uchopení problematiky specifické úpravy registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení)
  • Nespolehlivé osoby
  • Vracení daně mezinárodním organizacím
  • Uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech
  • Skupinová registrace ve vztahu k přeměnám obchodních korporací
  • Dlouhodobý majetek, který je předmětem tzv. finančního leasingu
  • Lhůta pro uplatnění úpravy odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění
  • Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období
  • Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou
  • Vracení daně osobám se zdravotním postižením – vracení daně zaplacené při dodání motorového vozidla
 • návrhy a konečnou podobu informací GFŘ ČR k jednotlivým novinkám v DPH:

  PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  • k § 20a (přiznávání daně z plateb předem – dostatečná určitost přijaté úplaty)
  • k režimu přenesení daňové povinnosti
  • k institutu nespolehlivé osoby
  • k vyrovnání a úpravě odpočtu daně (prokázání odcizení, ztráty apod.)
  • k uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity
 • Informace slovenské Finanční správy k upltnění DPH u združenia bez pravnej subjektivity podle slovenského zákona o DPH od 1.1.2014 (na Slovensku byla zvláštní úprava upltnění DPH u združenia bez pravnej subjektivity zrušena již od 1.1.2014 a také (stejně jako v ČR od 1.7.2017) není zákonem vůbec řešena.
 • Vysvětlivky EK k pravidlům týkajícím se místa poskytnutí služby související s nemovitostí pro účely DPH v EU, která vstoupila v platnost v roce 2017