DAŇOVÉ NOVINKY 2016

Zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 18.1.2016+ podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte komentář aktuálních změn v DPH (kromě kontrolního hlášení). Celková doba nahrávky je cca 4,5 hod, bonus cca 1,5 hod. Nahrávku získáte zdarma jako bonus k nahrávce Daňové novinky 2017.

 

Obsah nahrávky:

Část 1 - 40 min

               přehled změn v daních z příjmů od 1.1.2015 + metodický pokyn D-22

Část 2 - 50 min

               aktuální problémy daní z příjmů pro období 2015 (překlasifikace srážkové daně, limitace výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, překlasifikace nedaňových nákladů na daňové, daňové zvýhodnění na dítě včetně zvýšení pro rok 2016)

Část 3 - 13 min

               oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob nad 5 mil. Kč

Část 4 - 7 min

               opravné položky k pohledávkám

Část 5  - 27 min

               změny v daních z příjmů během roku 2015 (např. školkovné od roku 2016)

Část 6  - 20 min

               změny v DPH (kromě kontrolního hlášení)

Část 7 - 37 min

               kontrolní hlášení – 1. část

Část 8 - 13 min

               kontrolní hlášení – 2. část

Část 9 - 15 min

               změny v účetnictví 2016

Část 10 - 18 min

               další změny (např. daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, EET)

Celkem 4 hod 27 min

Bonus 1 hod 32 min – aktuálně k právní úpravě dph 2015 a 2016 kromě kontrolního hlášení (změny pro rok 2015, např. režim přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží, uplatnění sazby DPH u stavebních a montážních prací od roku 2015 – změna u plošných staveb, přehled změn pro rok 2016)