Daně z příjmů a účetnictví 2016

Zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 9.12.2015 + podkladový materiál v pdf podobě. Jako bonus získáte vzorovou účtovou osnovu 2016 a návrh nového Českého účetního standardu 024 (převodový můstek mezi výkazy 2015 a 2016). Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH. Nahrávku získáte zdarma jako bonus k nahrávce nové přednášky Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví 2016/2017.

Obsah nahrávky:

Část 1 (str. 1 až 4), 50 min

               právní úprava daní z příjmů k 1.1.2015, její výklady v průběhu roku 2015, pokyn D-22

Část 2 (str. 4 a 5), 15 min

               srážková DPFO z dohod o provedení práce

Část 3 (str. 6), 11 min

               osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od DPFO

Část 4 (str. 7 a 8), 17 min

               zavedení limitace výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u živnostníků a dalších OSVČ

Část 5 (str. 9), 17 min

               překlasifikace nedaňových nákladů na daňové

Část 6 (str. 9), 11 min

               daňové zvýhodnění na dítě

Část 7 (str. 10), 17 min

               oznamování příjmů osvobozených od DPFO

Část 8 (str. 10 až 12), 36 min

               bezúročné zápůjčky atd., bezúročné zápůjčky u zaměstnanců

Část 9 (str. 14), 14 min

               novinky v tvorbě opravných položek k pohledávkám

Část 10 (str. 15), 1 min

               k solidárnímu zvýšení daně

Část 11 (str. 16 až 18), 9 min

               změny v daních z příjmů v průběhu roku 2015

Část 12 (str. 18 a 19), 19 min

               změny v daních z příjmů pro rok 2016

Část 13 (str. 20 a 21), 12 min

               novela zákona o účetnictví – jednoduché účetnictví, kategorizace účetních jednotek

Část 14 (str. 21 a 22), 30 min

               novela zákona o účetnictví – nároky kladené na jednotlivé kategorie účetních jednotek, povinnost auditu, konsolidace, novela zákona o auditorech

Část 15 (str. 23 až 31), 21 min

               novela prováděcí vyhlášky – změny, změny výkazů, vzorová účtová osnova pro rok 2016

Celkem 4 hod 40 min