Daně z příjmů a pojistná 2015 - MP3

Připravili jsme pro Vás zvukovou nahrávku přednášky „Daně z příjmů a pojistná 2015“, která seznamuje s aktuálními změnami, které je nutno promítnout v daňovém přiznání za rok 2014 či v ročním zúčtování daně za toto období (např. tzv. školkovné), a zejména je věnována aktuálním změnám pro rok 2015 včetně změn ovlivňujících čisté mzdy za leden 2015 (např. problematika odstupňované výše daňového zvýhodnění na dítě)..

Cena nahrávky včetně podkladových materiálů snížena na 250 Kč + DPH.

Nahrávku je možno stáhnout z internetu ve formátu mp3 a opakovaně si ji bez omezení přehrávat na počítači či dalších zařízeních (chytrý telefon, záznamník, přehrávač, autorádio s přehrávačem apod.) a využít tak čas např. při jízdě autem či vlakem. Součástí jsou i podkladové materiály a stručný obsah v PDF.

Objednávky s údaji pro fakturaci posílejte e-mailem na behounkovaingrid@volny.cz. Obdržíte údaje k provedení platby a po provedení platby obdržíte přístup pro stažení nahrávky v MP3 a podkladových materiálů v PDF formátu. V rámci jedné firmy je užití nahrávky neomezené na počet zaměstnanců, osobám mimo firmu objednatele nahrávku prosím pro služební účely neposkytujte.

Nahrávku si můžete objednat za zvýhodněnou cenu spolu s nahrávkou přednášky „DPH 2015“ – více informací zde.

Nahrávka obsahuje především:

  • překlasifikace srážkové daně z dohod o provedení práce či z autorských honorářů na příjem zdaněný v daňovém přiznání (možnost zohlednění např. slevy na poplatníka při výpočtu daně) - 28 min
  • k odpočtu na podporu odborného vzdělávání, k dani z nabytí nemovitých věcí jako součást ocenění pořizované stavby (8 min)
  • změny v průběhu roku 2014 – ekonomický zaměstnavatel, sleva na poplatníka u důchodců, podávání daňového přiznání zaměstnancem, zákon č. 247/2014 Sb., o dětské skupině – tzv. školkovné, finanční leasing, odpočet na podporu výzkumu a vývoje (50 min)
  • přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2014 (příloha pro transakce mezi spojenými právnickými osobami) – 10 min
  • změny od 1.1.2015 - přehled změn, osvobození příjmu z převod, zdanění odměny jednatele – nerezidenta, soukromé životní pojištění, definice příjmů ze samostatné činnosti, paušály u OSVČ, změny ve zdanění příjmů z kapitálového majetku dle § 8, změny ve finančním leasingu, vztah základu daně a účetnictví (posuzování příjmů/výnosů u FO vedoucí účetnictví a uplatňující výdaje procentem z příjmů), změny v daňových nákladech (1 hod 13 min)
  • daňové zvýhodnění na dítě (39 min)
  • náprava nižšího odvodu zálohy na daň ze závislé činnosti (výplata vyšší částky daňového bonusu) z důvodu zavinění zaměstnancem - § 38g odst. 5, § 38i odst. 5 a 6, lhůta pro roční zúčtování daně provedené zaměstnancům, zohlednění ztráty při daňové kontrole a dopad na výši penále - § 38p, oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob, změny související s NOZ (rodinný závod, příplatek mimo základní kapitál, rezervní fond), bezúročné zápůjčky apod., úprava základu daně mezi spojenými osobami, zákon o rezervách, změny v pojistném, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví (1 hod 10 min)
  • parametrické údaje – minimální mzda, průměrná mzda a údaje odvozené, cestovní náhrady, jednotné kurzy za rok 2014 (15 min)