DPH 2018 - Problémy běžné praxe vč. evidence tržeb - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 28.5.2018 rozdělený na 8 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 26 min. Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH.

Jako bonus získáte nahrávku přednášky DPH 2018 - Problémy běžné praxe z 22.10.2017 (obsah této přednášky je dostupný ZDE) a další doplňkové materiály:

 • vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro daně a cla k vymezení nemovitostí, služeb souvisejících s nemovitostmi atd. (např. důležité pro posouzení, zda oprava stroje spojeného se stavbou nacházející se na Slovensku, která je prováděna pro českého zákazníka, podléhá slovenské nebo české dani)
 • metodická pomůcka k Intrastatu pro rok 2018
 • názor Finanční správy na uplatnění sazeb dph u služeb ubytovacích zařízení z 28.2.2013 (kromě stravovacích služeb, u kterých je od 1.12.2016 uplatňována stejná 15% sazba daně jako u ubytování je tento názor stále aktuální - např. při samostatném účtování možnosti parkování)
 • obecná část důvodové zprávy k navrženým změnám DPH od 1.1.2019

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

Obsah nahrávky:

 • Aktuální novinky v oblasti DPH – změny zákona o DPH vč. chystaných změn od roku 2019, novinky v legislativě EU, nové výklady Finanční správy, judiktura s dopadem na běžnou praxi
 • Evidence tržeb – vztah k DPH, legislativní změny
 • Časté chyby a omyly u kontrolního hlášení a jejich náprava
 • Správný okamžik přiznávání daně
 • Zásady pro uplatnění DPH u poskytování služeb a dodávek zboží v rámci EU, legislativní novinky v této oblasti
 • Poskytování slev a bonusů
 • Odpočet daně a jeho následná korekce např. z důvodu mank a škod


 • Více zde: https://www.behounek.eu/products/dph-2018-problemy-bezne-praxe-vc-et/
 •  Aktuální novinky v oblasti DPH – změny zákona o DPH vč. chystaných změn od roku 2019, novinky v legislativě EU, nové výklady Finanční správy, judiktura s dopadem na běžnou praxi
 • Evidence tržeb – vztah k DPH, legislativní změny
 • Časté chyby a omyly u kontrolního hlášení a jejich náprava
 • Správný okamžik přiznávání daně
 • Zásady pro uplatnění DPH u poskytování služeb a dodávek zboží v rámci EU, legislativní novinky v této oblasti
 • Poskytování slev a bonusů
 • Odpočet daně a jeho následná korekce např. z důvodu mank a škod

 

 • Aktuální novinky v oblasti DPH – změny zákona o DPH vč. chystaných změn od roku 2019, novinky v legislativě EU, nové výklady Finanční správy, judiktura s dopadem na běžnou praxi
 • Evidence tržeb – vztah k DPH, legislativní změny
 • Časté chyby a omyly u kontrolního hlášení a jejich náprava
 • Správný okamžik přiznávání daně
 • Zásady pro uplatnění DPH u poskytování služeb a dodávek zboží v rámci EU, legislativní novinky v této oblasti
 • Poskytování slev a bonusů
 • Odpočet daně a jeho následná korekce např. z důvodu mank a škod


 • Více zde: https://www.behounek.eu/products/dph-2018-problemy-bezne-praxe-vc-et/

Krátká ukázka věnovaná vykazování daňových dokladů nad 10 tis. Kč v části A.4 kontrolního hlášení v případech, kdy zákazník až dodatečně sdělí své DIČ a požaduje vystavení daňového dokladu.

 • přehled změn a novinek v DPH v průběhu roku 2017 a od 1.1.2018 - zejména nová úprava kontrolního hlášení a novelizace navazující na novelu stavebního zákona
 • datum povinnosti přiznat daň včetně změn od 1.7.2017 - přiznávání daně z plateb předem, dopady do kontrolního hlášení u dodavatele a odběratele, odpočet daně na vstupu
 • rizika u kontrolního hlášení, promíjení pokut
 • uvedení dph do nesprávného zdaňovacího období
 • dodatečné opravy dph uplatněné na vstupu a výstupu
 • krácení odpočtu daně a korekce tohoto odpočtu např. u automobilu používaného jak pro ekonomickou činnost plátce, tak pro jeho soukromé účely či soukromé účely jeho zaměstnanců
 • dph ve vztahu k zahraničí - např. služba přijatá od zahraniční osoby nebo poskytnutá zahraniční osobě, řetězové dodávky zboží mezi několika subjekty
 • dph u mank a škod
 • povinnosti členů sdružení (společníků společnosti) za 3.Q 2017 podle úpravy od 1.7.2017


 • Více zde: https://www.behounek.eu/products/dph-2017-2018/

 

 

 • přehled změn a novinek v DPH v průběhu roku 2017 a od 1.1.2018 - zejména nová úprava kontrolního hlášení a novelizace navazující na novelu stavebního zákona
 • datum povinnosti přiznat daň včetně změn od 1.7.2017 - přiznávání daně z plateb předem, dopady do kontrolního hlášení u dodavatele a odběratele, odpočet daně na vstupu
 • rizika u kontrolního hlášení, promíjení pokut
 • uvedení dph do nesprávného zdaňovacího období
 • dodatečné opravy dph uplatněné na vstupu a výstupu
 • krácení odpočtu daně a korekce tohoto odpočtu např. u automobilu používaného jak pro ekonomickou činnost plátce, tak pro jeho soukromé účely či soukromé účely jeho zaměstnanců
 • dph ve vztahu k zahraničí - např. služba přijatá od zahraniční osoby nebo poskytnutá zahraniční osobě, řetězové dodávky zboží mezi několika subjekty
 • dph u mank a škod
 • povinnosti členů sdružení (společníků společnosti) za 3.Q 2017 podle úpravy od 1.7.2017


 • Více zde: https://www.behounek.eu/products/dph-2017-2018/