Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví 2016/2017 – zvuková nahrávka MP3

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 26.1.2017 a doplněné 6.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál + vzorová příloha účetní závěrky pro velké účetní jednotky ve wordu vypracovaná KAČR a pomůcka KAČR k náležitostem přílohy jednotlivých kategorií účetních jednotek. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky Daně z příjmů a účetnictví 2016. Celková doba nahrávky je cca 5 hod 21 min. Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH.

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.


Nahrávka byla pořízena 26.1.2017 a doplněna a aktualizována 6.2.2017.

Celková délka nahrávky 5 hod, 21 min čistého času

 

Jednotlivé části nahrávky, jejich délka a jejich vztah k podkladovým materiálům:

Část 1 …35 min, přehled změn v daních z příjmů 2016

Část 2 …30 min, změny v daních z příjmů 2017

Část 3 …20 min, novela od 1.5.2016 č. 125/2016 Sb.

Část 4  …16 min, zákon o prokazování původu majetku

Část 5  …19 min, novela ZDP od 1.4.2017 pro rok 2017

Část 6  …31 min, novela ZDP od 1.4.2017 pro rok 2018

Část 7  …21 min, novela ZDP od 1.4.2017 – daňové náklady

Část 8  …18 min, novela ZDP od 1.4.2017 – výdaje uplatňované procentem z příjmů, drobné změny zákona o rezervách, tiskopisy

Část 9  …18 min, bezúplatné příjmy a § 23 odst. 7

Část 10  …5 min, překlasifikace nedaňových nákladů

Část 11  …8 min, oznamování příjmů osvobozených od DPFO

Část 12  …10 min, opravné položky k pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách

Část 13  …9 min, kategorizace účetních jednotek

Část 14  …6 min, povinnost auditu

Část 15  …13 min, zveřejňování účetní závěrky, povinnost konsolidace, informace zjištěné do data sestavení účetní závěrky

Část 16  …8 min obsah účetní závěrky, rozvaha a výsledovka

Část 17  …32 min, příloha účetní závěrky

Část 18  …5 min, jednoduché účetnictví, interpretace NÚR k zařazení do užívání, novela zákona o účetnictví 09/2016 a od 1.1.2017

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/