Výklad Soudního dvora EU k přepravě u třístrannému obchodu

23.09.2017 23:22

 

 

Výklad Soudního dvora EU k třístrannému obchodu

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí ze dne 26.7.2017 ve věci Toridas potvrdil, že i u dodávek zboží v rámci třístranného obchodu musí být splněna podmínka přiřazení přepravy mezi členskými státy ke konkrétnímu obchodu.

V případě Toridas se jednalo o řetězec obchodů mezi třemi osobami registrovanými k DPH ve třech různých členských státech EU - litevský plátce prodával zmrazené ryby estonskému plátci a ten je prodával plátcům z Dánska, Německa, Nizozemska a Polska; zmrazené ryby byly přepravovány ze skladů v Litvě přímo do Dánska, Německa, Nizozemska nebo Polska. I v tomto případě, kdy připadá do úvahy použití zjednodušeného postupu pro třístranný obchod, lze podle Soudního dvora přepravu mezi členskými státy (z Litvy do Dánska, Německa, Nizozemska či Polska) přiřadit pouze k jednomu z obou obchodů. Přiřazení přepravy má následující dopady:

  • pokud přeprava z Litvy patří k obchodu mezi litevský prodávajícím a estonským kupujícím (prvý z obchodů), je tento prodej v Litvě osvobozeným dodáním zboží do jiného členského státu a uplatní se (při splnění dalších podmínek) zjednodušený režim pro třístranný obchod
  • pokud přeprava z Litvy patří až k obchodům mezi estonským obchodníkem a kupujícími z Dánska, Německa, Nizozemska a Polska, nelze u litevského prodávajícího uplatnit osvobození pro dodání zboží do jiného členského státu – obchod mezi litevským prodávajícím a estonským obchodníkem je dodáním zboží bez přepravy s místem plnění v Litvě a podléhajícím tedy litevské dani.

Stručně přiřazení přepravy pouze k jednomu z řady řetězových obchodů přibližuje informace odeslaná odběratelům daňových novinek dne 21.9.2017 – podrobnosti o registraci a možnost stažení uvedené informace ZDE.

PODROBNĚ SE PŘIŘAZENÍM PŘEPRAVY ZABÝVÁ KOMENTÁŘ „DPH U DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU U ŘETĚZOVÝCH DODÁVEK“.

  

     

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

  

Nový web www.behounek.eu 

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/