Výdaje na výměnu oken – technické zhodnocení nebo daňové výdaje?

07.10.2017 22:45

V metodickém pokynu GFŘ D-22 (dříve byl shodný názor vyjádřen např. v pokynu MF D-300) zaujala finanční správa k problematice technického zhodnocení dle § 33 zákona o daních z příjmů tento názor:

Za změnu technických parametrů podle zákona se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.

S uvedeným názorem se ztotožnil Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp.zn. 5 Afs 85/2009 – 67 ze dne 16.11.2010 při řešení případu, kdy byly do budovy vsazena plastová okna s pevným zasklením, a to namísto původního technického řešení prosvětlení, které bylo řešeno světlíky vyplněnými sklobetonovými tvárnicemi; navíc v uvedeném případě v mírném rozsahu došlo i ke změně plochy prosklení.

Další rozsudek NSS sp.zn. 9 Afs 149/2016 – 34 ze dne 27.07.2017 se týkal případu, kdy byla řešena výměna oken se dvěma skly za okna se třemi skly. NSS zde opět potvrdil metodický výklad finanční správy resp. poukázal na to, že při posuzování technického zhodnocení resp. rekonstrukce majetku (podmnožina technického zhodnocení), je třeba posoudit změnu technických parametrů ve vztahu k celku; v daném případě je na daňovém subjektu, aby případně prokázal, že danou výměnou oken ke změně technických parametrů ve vztahu k celku nedošlo, když je obecně známou skutečností, že okna se třemi skly mají zpravidla lepší hodnoty tepelné a zvukové prostupnosti než okna se dvěma skly.

—————

Zpět