SDĚLENÍ FINANČNÍ SPRÁVY K UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018

06.11.2017 00:04

SDĚLENÍ FINANČNÍ SPRÁVY K UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018

Jednou z důležitých změn v daních z příjmů pro rok 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce se bude srážková daň uplatňovat podle dosavadních pravidel. Novinkou je, že např. příjmy z dohod o pracovní činnosti budou podléhat srážkové dani (pokud nebude mít zaměstnanec u příslušného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani), pokud nebude překročena hranice 2,5 tis. Kč měsíčně.

Pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti plynoucích z jiných titulů, než je dohoda o provedení práce, přesáhne hranici 2,5 tis. Kč, bude se u nich nadále uplatňovat zálohová daň.

Formulace nového znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů není jednoznačná v situaci souběhu příjmu z dohody o provedení práce a dalších příjmů ze závislé činnosti, protože je sporné, zda do limitu 2,5 tis. Kč započítávat i příjmy z dohod o provedení práce.

Finanční správa se ve svém vyjádření ze dne 3.11.2017 (dostupno ZDE) vyjádřila tak, že do limitu 2,5 tis. Kč se příjmy z dohod o provedení práce nezapočítávají. Tento výklad demonstruje na příkladech č. 1 a 2:

Příklad I.

Budou-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjmy z DPP nepřesahující v úhrnu za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč /příjem pod písm. a) cit. ustanovení/ a souběžně příjem z dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) nepřesahující částku 2 500 Kč za kalendářní měsíc /příjem pod písm. b) cit. ustanovení/

  • pak v uvedeném případě dojde ke vzniku dvou samostatných základů daně (z příjmů z DPP a z příjmů z DPČ), ze kterých se srazí daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Příklad II.

Bude-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjem z DPP ve výši 15 000 Kč za kalendářní měsíc a souběžně příjem z DPČ ve výši 2 000 Kč za kalendářní měsíc /příjem pod písm. b) cit. ustanovení/

  • pak v uvedeném případě dojde ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň a samostatného základu daně (tj. dvou různých základů daně), přičemž příjem z DPP bude zdaněn zálohou na daň podle § 38h zákona a příjem z DPČ daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně.

  

—————

Zpět