REGISTR DPH

12.07.2017 21:31

REGISTR PLÁTCŮ, IDENTIFIKOVANÝCH OSOB A NESPOLEHLIVÝCH OSOB, INFORMACE O NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCÍCH

 

Finanční správa provozuje webový registr, který byl ještě donedávna nazýván "registr plátců DPH" (byť obsahoval i údaje o osobách identifikovaných k dani). Dnes je nazýván "registrem DPH", ale na stránkách Finanční správy lze stále narazit na označení "registr plátců DPH". Registr je dostupný ZDE.

Registr obsahuje údaje o plátcích DPH a o osobách identifikovaných k dani (důležité pro zahraniční obchodní partnery při přeshraničních transakcích v rámci EU).

Původní funkce registru byla taková, že po zadání daňového identifikačního čísla se zobrazily údaje o příslušném plátci (jméno a sídlo dané osoby, finanční úřad, u kterého byla registrace provedena, a datum registrace popř. i datum zrušení registrace). Informace v registru jsou tedy podrobnější, než informace dostupné z registru VIES (VAT Information Exchange System) dostupném ZDE.

Je-li osoba registrována jako identifikovaná osoba, po zadání jejího daňového identifikačního čísla se zobrazí informace, že osoba je registrována jako identifikovaná osoba a dále informace obdobné informacím o plátcích. Pokud osoba není či nebyla registrována jako plátce, po zadání jejího daňového identifikčního čísla se zobrazí informace, že pro zadaná kritéria nebyl nalezen žádný subjekt DPH - to znamená (pokud bylo zadáno platné daňové identifikační číslo), že daný daňový subjekt není a ani nebyl plátcem DPH ani osobou identifikovanou k dani.

V souvislosti se zavedením institutu ručení byly do registru doplněny informace:

  • zda je či není plátce nespolehlivým plátcem,
  • o bankovních účtech plátce, pokud je plátce určil ke zveřejnění.

Novelizace zákona o DPH zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček), od 1.7.2017 zavedla institut nespolehlivé osoby. Změny DPH od 1.7.2017 stručně shrnuje komentář Daňový balíček 2017 - Přehled změn v DPH. Změny v DPH daňovým balíčkem stručně shrnuje článek DPH 2017, daňovému balíčku je dále věnován článek Daňový balíček 2017/2018.

Změny v DPH, které od 1.7.2017 přinesl daňový balíček 170/2017 Sb., stručně shrnuje komentář Daňový balíček 2017 - přehled změn v DPH.

Více zde: https://www.behounek.eu/news/dph-2017/
Změny v DPH, které od 1.7.2017 přinesl daňový balíček 170/2017 Sb., stručně shrnuje komentář Daňový balíček 2017 - přehled změn v DPH.

Více zde: https://www.behounek.eu/news/dph-2017/

Pro nespolehlivou osobu např. platí, že pokud se stane plátcem, je automaticky nespolehlivým plátcem. Dokud není nespolehlivá osoba plátcem, jejímu obchodnímu partnerovi nebezpečí ručení nevzniká; pokud by se však stala plátcem, tak zde automaticky vzniká pro jejího obchodního partnera (v postavení odběratele) riziko ručení za neodvedenou daň.

Po vyhledání  příslušné osoby v registru DPH podle jejího daňového identifikačního čísla je zobrazena informace o tom, zda je či není nespolehlivým plátcem resp. nespolehlivou osobou. V praxi je však někdy požadován seznam nespolehlivých plátců resp. nespolehlivých osob. Následující návod ukazuje, jak tyto seznamy získat.

1. vstoupíme do registru DPH ZDE popř. do něj vstoupíme z portálu www.financnisprava.cz tak, že v základní nabídce vybereme bod, pod kterým se skrývá odkaz na registr popř. počkáme, až nám tento bod nabídky zobrazí (v případě přímého zadání adresy www.financnisprava.cz se jednotlivé body nabídky automaticky přepínají):

 

nebo na stránkách www.financisprava.cz v sekci Daně vybereme Daň z přidané hodnoty (přímo do této sekce můžeme vstoupit ZDE) a zde máme dvě možnosti, jak se na registr dostat:

2. V základním nastavení registru je pole "Nespolehlivost" přepnuto na "nezohledňovat". V tomto nastavení je tlačítko hledat nefunkční, pokud nezadáme daňové identifikační číslo. V tomto nastavení tedy lze zobrazit údaje o konkrétních plátcích či osobách identifikovaných k dani po zadání jejich daňového identifikačního čísla (v základním nastavení lze najednou vyhledávat údaje o dvou osobách, ale tento počet lze změnit).

3. Aby se zobrazil seznam nespolehlivých plátců, je třeba pole "Nespolehlivost" přepnout na "nespolehlivý plátce":

4. Po nastavení pole "Nespolehlivost" na "nespolehlivý plátce" se po stisknutí tlačítka "Hledej" vygeneruje seznam nespolehlivých plátců. Dne 12.7.2017 večer obsahoval tento seznam celkem 9750 plátců. Tento, dnes již značně rozsáhlý, seznam lze vytisknout či uložit ve formátu .csv, se kterým lze dále pracovat např. v excelu.

5. Pokud chceme vygenerovat seznam nespolehlivých osob, postupujeme obdobně od bodu 3. s tím, že v poli "Nespolehlivost" z nabídky vybereme "nespolehlivá osoba":

6. Tlačítekm hledat vytvoříme seznam nespolehlivých osob, který stejně jako seznam nespolehlivých plátců můžeme vytisknout či tlačítkem "Uložit" vyexportovat ve formátu .csv (k datu 12.7.2017 tento seznam obsahoval 12 osob):

—————

Zpět