Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od 1.3.2018

05.07.2018 21:02

Změna správní praxe v osvobození od daně u služeb vázaných na vývoz (případně i dovoz) zboží od 1.3.2018

Finanční správa dne 2.1.2018 zveřejnila informaci Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, na jejímž základě dochází od 1.3.2018 ke změně správní praxe pro uplatnění osvobození u služeb přímo vázaných na vývoz zboží (typicky se jedná o dopravu zboží z území EU do třetí země). V návaznosti na judikaturu soudního dvora EU bude možné u služeb vázaných na vývoz zboží uplatnit v případě, kdy je služba poskytnuta přímo vývozci a nikoli např. spedici, která objednala přepravu zboží.

Příklad 1

Tuzemský vývozce zboží si objedná přepravu zboží z ČR na Ukrajinu u tuzemského přepravce (plátce DPH).

V tomto případě je přeprava zboží související s jeho vývozem z EU poskytnuta přímo vývozci a je nadále (i po 1.3.2018) osvobozena od daně dle § 69 zákona o DPH. Přepravce účtuje svoji službu bez DPH, na daňový doklad uvádí, že plnění je osvobozeno od daně dle § 69 odst. 1 zákona o DPH, do daňového přiznání přepravce tuto službu uvádí na řádek 26 a v kontrolním hlášení jej nevykazuje.

Pokud by přepravu zajišťoval např. slovenský přepravce, bylo by místo plnění této služby také v ČR a služba by byla v ČR osvobozena od daně. Slovenský přepravce by na daňový doklad uvedl, že služba je osvobozena od daně podle § 69 odst. 1 zákona o DPH resp. dle čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice 112/2006/ES, o společném systému DPH. Tuzemský vývozce by tuto službu nevykazoval ani v daňovém přiznání, ani v kontrolním hlášení.

Příklad 2

Tuzemský vývozce zboží si objedná zajištění přepravy zboží z ČR na Ukrajinu včetně zajištění celních formalit u tuzemské spediční firmy a ta svým jménem objedná přepravu zboží u tuzemského přepravce (plátce DPH).

V tomto případě není přeprava zboží související s jeho vývozem z EU poskytnuta přímo vývozci, ale spediční firmě. Tuzemský přepravce tedy bude od 1.3.2018 účtovat spediční firmě přepravu zboží s českou DPH – spediční firma má nárok na odpočet této daně. Spediční firma bude nadále (i po 1.3.2018) účtovat tuzemskému vývozci své služby včetně ceny přepravy zboží jako plnění osvobozené od daně dle § 69 zákona o DPH.

K obdobné změně výkladu došlo např. i na Slovensku, tam došlo ke změně správní praxe již od 1.1.2018. Jestliže by tedy přepravu zboží při vývozu z EU (opět např. z ČR na Ukrajinu) uskutečňoval např. tuzemský přepravce pro slovenského vývozce, nadále se bude jednat o plnění osvobozené od daně ve Slovenské republice a nebude tuto přepravu přepravce uvádět do svého souhrnného hlášení. Pokud by se však jednalo o přepravu pro spediční firmu sídlící ve Slovenské republice, nejedná se o plnění osvobozené ve Slovenské republice od DPH (již od 1.1.2018) a je nutné tuto přepravu vykázat v souhrnném hlášení (na daňovém dokladu bude uvedena informace o povinnosti spediční firmy přiznat daň).

Obdobné závěry jako pro služby spojené s vývozem zboží  platí pro služby spojené s dovozem zboží – avšak s tou důležitou modifikací, že pokud je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu, tak se osvobození uplatní.

Příklad 3

Tuzemský dovozce zboží si objedná zajištění přepravy zboží z Ukrajiny do ČR včetně zajištění celních formalit u tuzemské spediční firmy a ta svým jménem, ale na účet dovozce, objedná přepravu zboží u tuzemského přepravce (plátce DPH).

V tomto případě vstupuje cena přepravy do základu DPH při dovozu zboží a proto ji dovozce zahrne do základu daně při dovozu zboží – v tomto případě je v souladu s informací Finanční správy uplatnění osvobození od daně nejen u služby účtované dovozci spediční firmou, ale i u přepravní služby účtované přepravcem spediční firmě.

 

Podrobnější informace k výše uvedené problematice jsou součástí informace, která byla rozeslána odběratelům registrovaným k odběru novinek (informace k registraci ZDE).

Daná problematika je také předmětem příspěvku Koordinačního výboru KDP ČR, který byl projednán 20.6.2018.

 

AKTUÁLNÍM PROBLÉMY UPLATNĚNÍ DPH V BĚŽNÉ PRAXI SE ZABÝVALA PŘEDNÁŠKA DPH 2018 – PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE VČETNĚ EVIDENCE TRŽEB (PRAHA 28.5.2018), ZE KTERÉ PŘIPRAVUJEME ZVUKOVÝ ZÁZNAM.

 

  

—————

Zpět