Minimální mzda pro rok 2018

12.09.2017 21:45

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. se od 1.1.2018 zvyšuje minimální mzda na 12.200 Kč (z letošních 11.000 Kč).

Vývoj minimální mzdy v posledních letech je následující:

od 1.8.2013 do 31.12.2014 ... 8.500 Kč (8.000 Kč při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

od 1.1. do 31.12.2015 ......... 9.200 Kč (8.000 Kč při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

od 1.1. do 31.12.2016 ......... 9.900 Kč (9.300 Kč při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

od 1.1. do 31.12.2017 ......... 11.000 Kč (i při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

od 1.1.2018 ......................12.200 Kč (i při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance)

Příslušné nařízení vlády (567/2006 Sb. naposledy novelizované nařízením 286/2017 Sb.) však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku).

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce – např. „výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně“ patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací, u kterých dochází ke zvýšení zaručené mzdy z 13.400 Kč pro rok 2017 na 14.900 Kč pro rok 2018.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, která se tak zvyšuje z letošních 1.485 Kč na 1.647 Kč od 1.1.2018.

Daňové souvislosti zvýšení minimální mzdy byly komentovány v informaci rozeslané dne 8.9.2017 uživatelům těchto stránek registrovaným k odběru daňových novinek.

Informace o minimální mzdě v EU jsou dostupné zde, nejvyšší měsíční minimální mzda v rámci EU platí v Lucembursku, a to téměř 2 tis. € (1.998,57 €).

 

  

—————

Zpět